Testování opotřebení běhounových směsí s různým obsahem plniv

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Testování opotřebení běhounových směsí s různým obsahem plniv

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maňas, David
dc.contributor.author Hrabal, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:59:18Z
dc.date.available 2015-03-08T20:59:18Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28669
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na opotřebení běhounových směsí pneumatik. Tyto pneumatiky jsou určeny pro vozidla, které pracují ve velmi náročných terénních podmínkách, jako jsou například nákladní a stavební vozidla a stroje. Teoretická část diplomové práce se zabývá popisem pneumatiky, jejími hlavními částmi, surovinami pro jejich výrobu a v neposlední řadě procesy opotřebení a metodami testování opotřebení běhounových směsí. Jelikož se tyto pneumatiky pohybují v náročném terénu, jsou vystaveny velkému opotřebení. Mechanismus opotřebení takto namáhaného běhounu je zcela jiný než u pneumatik, které se odvalují na silnicích. Praktická část se tedy zabývá mechanickými vlastnostmi běhounových směsí, které jsou reálně průmyslově vyráběny. Dále byl u těchto směsí proveden rychlý test opotřebení na přístroji Chip Chunk, který simuluje náročné terénní podmínky. Závěr práce je završen vyhodnocením výsledků a následným srovnáním mechanických vlastností a opotřebení.
dc.format 104
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Opotřebení cs
dc.subject běhoun cs
dc.subject pryž cs
dc.subject pneumatika cs
dc.subject mechanické vlastnosti cs
dc.subject testování cs
dc.subject Chip Chunk cs
dc.subject Wear en
dc.subject tread en
dc.subject rubber en
dc.subject tire en
dc.subject mechanical properties en
dc.subject testing en
dc.subject Chip Chunk en
dc.title Testování opotřebení běhounových směsí s různým obsahem plniv
dc.title.alternative Wear Testing of Tire Treads with Different Content of Fillers
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Staněk, Michal
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated This thesis is aimed at wear of tread tire compounds. These tires are designed for the vehicles which work in very difficult terrain conditions, such as trucks and construction vehi-cles and equipment. The theoretical part of the thesis deals with the description of the tire, its main parts, raw materials for their production and last but not least wear processes and methods of testing the wear of tread compounds. Since these tires move in the difficult terrain, are exposed to high wear. The mechanism of wear of stressed tread is completely different than the tires, which roll on roads. The practical part also deals with the mechanical properties of tread compounds, which are industrially made. Further in these com-pounds was made the quick test of wear on the machine Chip-Chunk, which simulates difficult terrain conditions. The end of the thesis is completed by evaluating results and com-paring of mechanical properties and wear.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Konstrukce technologických zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment Construction en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 34351
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-09


Files in this item

Files Size Format View
hrabal_2014_dp.pdf 2.426Mb PDF View/Open
hrabal_2014_vp.pdf 112.1Kb PDF View/Open
hrabal_2014_op.pdf 156.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account