Výzkum vlivu materiálu formy na vlastnosti polymerních výrobků

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výzkum vlivu materiálu formy na vlastnosti polymerních výrobků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čop, Jiří
dc.contributor.author Švehlík, Jan
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:59:19Z
dc.date.available 2015-03-08T20:59:19Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28674
dc.description.abstract Předložená diplomová práce se zabývá vlivem materiálu vstřikovací formy na výsledné mechanické vlastnosti polymerních výrobků. Teoretická část pojednává o základních vlastnostech polymerů, materiálech používaných na výrobu vstřikovacích forem a základech technologie vstřikování. Dále jsou v této části popsány vybrané zkoušky mechanických vlastností materiálu. V praktické části jsou porovnávány mechanické vlastnosti zkušebních těles z vybraných polymerů, vstřikovaných do forem z oceli, duralu a mědi. Mechanické vlastnosti jsou vyhodnocovány na základě tahové zkoušky, zkoušky rázové houževnatosti a zkoušky tvrdosti.
dc.format 113 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Polymerní materiály cs
dc.subject vstřikování cs
dc.subject materiály vstřikovacích forem cs
dc.subject zkoušky mechanických vlastností cs
dc.subject Polymeric materials en
dc.subject injection molding en
dc.subject injection mold materials en
dc.subject mechanical properties testing en
dc.title Výzkum vlivu materiálu formy na vlastnosti polymerních výrobků
dc.title.alternative Effect of the Mold Material on the Properties of Polymer Products
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Fojtl, Ladislav
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated Master thesis deals with effect of the mold materials on the mechanical properties of polymeric products. Theoretical part describes basics properties of polymers, materials used for injection mold manufacturing and basics of injection molding technology. Furthemore in this part are described selected tests of mechanical properties of materials. Practical part is devoted to comparing mechanical properties of test specimens of selected polymers, injectioned to steel, dural and cuprum molds. Mechanical properties are evaluated on the basis of tensile test, test of impact strength and hardness test.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Konstrukce technologických zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment Construction en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 34356
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-09


Files in this item

Files Size Format View
švehlík_2014_dp.pdf 4.587Mb PDF View/Open
švehlík_2014_vp.pdf 66.26Kb PDF View/Open
švehlík_2014_op.pdf 176.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account