Síťování a degradace polymerních filmů pomocí UV ozařování

DSpace Repository

Language: English čeština 

Síťování a degradace polymerních filmů pomocí UV ozařování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sedlačík, Michal
dc.contributor.author Hemmelová, Svatava
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:59:20Z
dc.date.available 2015-03-08T20:59:20Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28677
dc.description.abstract Předkládaná práce se zabývá možností online sledování síťovacích a degradačních procesů u polymerních filmů za přítomnosti UV záření. Teoretická část je v první části zaměřena na polymery všeobecně a jejich vlastnosti. Na tuto část plynule navazuje popis použitých materiálů a to konkrétně poly (e-kaprolakton) a fotoaktivní dopant benzil. V další části je pozornost věnována reologickým měřením vlastností polymerů. Na závěr teoretické části je uveden přehled použitých analytických metod. Praktická část se zabývá samotným UV ozařováním poly (e-kaprolaktonu) s příměsí různých koncentrací fotoaktivního dopantu a sledováním vlivu UV záření na vlastnosti tohoto polymeru. Pomocí UV spektroskopie, IR spektroskopie, gelové permeační chromatografie, měření kontaktních úhlů a povrchové energie. Zvláštní důraz je zde kladen na online sledování změny vlastností poly (e-kaprolaktonu) pomocí reologických měření.
dc.format 83 s. (78 231 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject polykaprolakton cs
dc.subject degradace cs
dc.subject síťování cs
dc.subject UV ozařování cs
dc.subject reologie cs
dc.subject polycaprolactone en
dc.subject degradation en
dc.subject cross-linking en
dc.subject UV irradiation en
dc.subject rheology en
dc.title Síťování a degradace polymerních filmů pomocí UV ozařování
dc.title.alternative Cross-linking and Degradation of Polymeric Films via UV Irradiation
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bílek, Ondřej
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated The present work deals with the posibility of cross-linking and degradation processes occuring in the polymer films under UV irradiation online monitoring. The beginning of the theoretical part is focused polymers and their properties in general. The following part deals with the materials used in the Thesis poly (e-caprolactone) and photoactive dopants benzil. The specific attention is paid to the measuring of rheological properties of polymers in the next section. Final part of the theoretical background describes comprehensive list of analytical methods used in the Thesis. The practical part deals with the UV irradiation of poly (e-caprolactone) with addition of various concentrations of photoactive dopants. The influence of UV irradiation on the plymers' properties via observation with UV spectroscopy, IR spectroscopy, gel permeation chromatography, contact angle measurements and surface energy is included. The impact is focused on the online monitoring of processes occurring via rheological experiments.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Řízení jakosti cs
dc.thesis.degree-discipline Quality Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 34359
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-08


Files in this item

Files Size Format View
hemmelová_2014_dp.pdf 3.078Mb PDF View/Open
hemmelová_2014_vp.pdf 112.4Kb PDF View/Open
hemmelová_2014_op.pdf 182.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account