Vliv vnějších polí na přechod II - I u isotaktického PB - 1

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv vnějších polí na přechod II - I u isotaktického PB - 1

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hřibová, Martina
dc.contributor.author Kramoliš, Zdeněk
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:59:20Z
dc.date.available 2015-03-08T20:59:20Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28679
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá vlivem vnějších polí na přechod fáze II na fázi I u isotaktického polybutenu - 1. V teoretické části práce jsou popsány semikrystalické polymery (jejich nukleace a růst) a polymorfismus. Pozornost je věnována zvolenému polymeru - isotaktickému polybutenu - 1, jeho vlastnostem v porovnání s vybranými polyolefiny a praktickému využití, které je ovlivňováno jeho samovolným fázovým přechodem. Praktická část je zaměřena na přípravu vzorků, měření a vyhodnocení dat získaných z RTG difrakční analýzy. Byla vytvořena nová aplikace pro vyhodnocování dat. Bylo stanoveno, že fázový přechod II na I je urychlován vlivem elektrického pole až o 36%. S rostoucí délkou makromolekulárního řetězce i s rostoucím napětím byl tento vliv významnější. Elektrické pole ovšem nemělo vliv na finální množství krystalické fáze.
dc.format 105
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject isotaktický polybuten - 1 cs
dc.subject vliv vnější pole cs
dc.subject RTG difrakce cs
dc.subject fázová transformace cs
dc.subject isotactic polybutene - 1 en
dc.subject the effect of exterior fields en
dc.subject X-ray diffraction en
dc.subject phase transition en
dc.title Vliv vnějších polí na přechod II - I u isotaktického PB - 1
dc.title.alternative The Effect of External Fields on a Phase Transition of Isotactic Polybutene - 1
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pata, Vladimír
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated This master thesis deals with the effect of exterior fields on the phase transformation II to I of isotactic polybutene - 1. In the theoretical part the semicrystalline polymers (in particular nucleation and growth) and polymorphism are described. The attention is paid to the chosen polymer isotactic polybutene - 1, its properties in comparison with chosen polyolefines and to the practical use which is influenced by its spontaneous phase transition. The practical section is focused to the sample preparation, the measurements and analysis of X ray diffraction results. The new application for data analysis was projected. The phase transition II to I is accelerated by the effect of electrical field up to 36%. This effect increases with increasing macromolecular chain length and increasing voltage. The electrical field did not influenced the total amount of crystalline phase.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Řízení jakosti cs
dc.thesis.degree-discipline Quality Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 34361
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-12


Files in this item

Files Size Format View
kramoliš_2014_dp.pdf 1.637Mb PDF View/Open
kramoliš_2014_vp.pdf 112.1Kb PDF View/Open
kramoliš_2014_op.pdf 172.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account