Vliv stárnutí na přechod II - I u isotaktického PB - 1

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv stárnutí na přechod II - I u isotaktického PB - 1

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hřibová, Martina
dc.contributor.author Kotrla, Josef
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:59:21Z
dc.date.available 2015-03-08T20:59:21Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28680
dc.description.abstract Diplomová práce se zaobírá problematikou stáří vzorku na ovlivnění poločasu přechodu fáze II na fázi I u isotaktického polybutenu - 1. V teoretické části je věnována pozornost isotaktickému polybutenu - 1, jeho vlastnostem a přechodu fáze II na fázi I, který ovlivňuje jeho vlastnosti i konečné rozměry. Dále je popsáno měření pomocí RTG difrakce. Praktická část popisuje přípravu vzorků, vyhodnocení naměřených dat a diskuzi výsledků. Pro vyhodnocení RTG dat byl nově vytvořen výpočet, jenž přispěje i v budoucnosti ke snazšímu vyhodnocení dat. U vzorku PB 0110M nedošlo ani po 10 letech k úplné rekrystalizaci na fázi I na rozdíl od vzorku PB 0400M, což je způsobeno kratšími makromolekulárními řetězci. U obou vzorků byl pozorován až 3 násobný poločas přechodu fáze II na fázi I se vzrůstajícím stářím vzorku. U PB 0110M pro vzorek nový byla hodnota 35,9 hodiny, pro vzorek 10 let starý již 123,1 hodiny).
dc.format 71
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject isotaktický polybuten - 1 cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject RTG difrakce cs
dc.subject fázová transformace cs
dc.subject isotactic polybutene - 1 en
dc.subject ageing en
dc.subject X ray diffraction en
dc.subject phase transformation en
dc.title Vliv stárnutí na přechod II - I u isotaktického PB - 1
dc.title.alternative The Effect of Ageing on the Phase Transformation of Isotactic Polybutene - 1
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Krátký, Petr
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated This master thesis deals with the effect of sample age on the phase transformation II to I of isotactic polybutene - 1. In the theoretical section the attention is paid to the isotactic polybutene-1, its properties and the phase transition of II to I, which influences its properties and dimensions. The X- ray diffraction measurements is described later. The practical part describes the sample preparation, data analysis and further the discussion. For the X ray diffraction data evaluation the method of new calculation was established, which will assist easier data analysis. The sample PB 0110M did not recrystallize fully even after 10 years in contrary to PB 0400M sample. This might be caused by shorter macromolecular chains. In case of both samples the up to 3 times increasing phase transition II to I half-time with increasing sample age was observed: the new sample PB 0110M has the half time 35,9 hours, but the 10 years old sample 123,1 hours.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Řízení jakosti cs
dc.thesis.degree-discipline Quality Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 34362
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-12


Files in this item

Files Size Format View
kotrla_2014_dp.pdf 1.396Mb PDF View/Open
kotrla_2014_vp.pdf 112.8Kb PDF View/Open
kotrla_2014_op.pdf 64.30Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account