Vliv vnějších faktorů na produkci biogenních aminů u Lactobacillus brevis v mléce a in vitro

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv vnějších faktorů na produkci biogenních aminů u Lactobacillus brevis v mléce a in vitro

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buňková, Leona
dc.contributor.author Svačinová, Monika
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:59:23Z
dc.date.available 2015-03-08T20:59:23Z
dc.date.issued 2014-01-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28689
dc.description.abstract Tato práce se zabývá sledováním produkce biogenních aminů bakterií Lactobacillus brevis. Teoretická část popisuje strukturu a vznik biogenních aminů, jejich výskyt v potravinách, toxicitu a legislativní limity. Dále jsou popsány bakterie rodu Lactobacillus a nakonec ně-které metody používané ke stanovení biogenních aminů. V praktické části této práce byl sledován vliv vybraných faktorů (přídavek laktózy, NaCl, vliv teploty a pH) působících na dekarboxylázovou aktivitu Lactobacillus brevis. Vzniklé biogenní aminy byly stanoveny pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s pre-kolonovou derivatizací danzylchloridem (DCl) a UV/VIS detekcí. Na základě naměřených výsledků byla stanovena produkce biogenních aminů tyraminu a sperminu. Nejvyšší naměřené množství tyraminu bylo zjištěno v podmínkách in vitro při počátečním pH 5,0 v médiu s přídavkem 0,25 % (w/v) laktózy a bez přídavku soli. Produkce sperminu byla v průběhu kultivace kolísavá a nejvyšší naměřené množství bylo stanoveno v mléce při kul-tivační teplotě 37 °C. Naopak nejnižší množství bylo stanoveno in vitro při 10 °C.
dc.format 86 s. (87 949 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject biogenní aminy cs
dc.subject dekarboxylace cs
dc.subject Lactobacillus brevis cs
dc.subject HPLC cs
dc.subject biogenic amines en
dc.subject decarboxylation en
dc.subject Lactobacillus brevis en
dc.subject HPLC en
dc.title Vliv vnějších faktorů na produkci biogenních aminů u Lactobacillus brevis v mléce a in vitro
dc.title.alternative Effect of Some External Factors on the Biogenic Amines Production by Lactobacillus brevis in Milk and in vitro
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jančová, Petra
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated This thesis deals with monitoring of biogenic amines production by Lactobacillus brevis. The theoretical part describes the structure and formation of biogenic amines, their occur-rence in foods, toxicity and legislative limits. In order are described bacteria of the genus Lactobacillus and finally some of the methods used for the determination of biogenic amines. In the practical part of this work was observed the influence of selected factors (lactose and NaCl concentration and the effect of temperature and pH) effect on the decarboxylase activity of Lactobacillus brevis. The formed biogenic amines were determined by high performance liquid chromatography (HPLC) with pre-column derivatization by dansylchloride (DCI) and UV/VIS detection. The production of biogenic amines tyramine and spermine was determined by the base of measured results. Highest measured amount of tyramine were found at 37° C in vitro at an initial pH of 5,0 in medium supplemented with 0,25 % (w/v) lactose and without added salt. Production of spermine was very fluctuating during the cultivation and the highest quantity of spermin was determined during cultivation in milk at 37° C. The lowest amount of spermine was determined in vitro at 10° C.
dc.description.department Ústav technologie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 34376
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-24


Files in this item

Files Size Format View
svačinová_2014_dp.pdf 3.014Mb PDF View/Open
svačinová_2014_vp.doc 74.47Kb Microsoft Word View/Open
svačinová_2014_op.doc 100.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account