Vliv obalového materiálu na trvanlivost vybraných druhů potravin

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv obalového materiálu na trvanlivost vybraných druhů potravin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Měřínská, Dagmar
dc.contributor.author Šašinková, Lucie
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:59:24Z
dc.date.available 2015-03-08T20:59:24Z
dc.date.issued 2014-01-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28690
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá hodnocením vybraných typů obalových folií při balení vybraných druhů potravin. U vyrobených a komerčně dostupných polymerních fólií se sledují jakostní změny potravin v průběhu skladování. Charakterizují se jednotlivé druhy vyrobených obalových materiálů, způsob balení potravin, a hodnocení trvanlivosti. Obalový materiál byl vyroben z LDPE, EVA, EVOH a Surlynu. Byly vyrobeny jak čisté fólie, tak i obohacené o plnivo Cloisite 20A. Připravené fólie byly podrobeny testu na propustnost pro kyslík a byly zkoušeny mechanické vlastnosti (tahové zkoušky). Dále jako obalové materiály sloužily již zmíněné komerčně dodávané fólie. Potraviny byly baleny pomocí prostého balení a balení ve vakuu. Trvanlivost potravin byla pojata experimentem, který měl sledovat míru nárůstu mikroorganismů v jednotlivých baleních potravin v průběhu třináctidenního skladování. Během třinácti dnů byla provedena 4 měření. První den se při balení vzorků prováděl mikrobiologický rozbor potravin a obalů. V následujícím měření v 5., 9. a 13. den se odebíraly jednotlivé vzorky balení potravin. U vzorků potravin byl zjišťován celkový počet mikroorganismů, počet kvasinek a plísní, enterobakterií, klostridií, stafylokoků a bakterií mléčného kvašení(laktobacily, laktokoky a streptokoky). Tato práce porovnává prosté a vakuové balení, a jednotlivé obalové materiály mezi sebou. Cílem je zjistit, který obalový materiál je nejvhodnější pro balení potravin.
dc.format 104 s. (18 953 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject obaly cs
dc.subject plasty cs
dc.subject fólie cs
dc.subject trvanlivost cs
dc.subject sýry cs
dc.subject masné výrobky cs
dc.subject packaging material en
dc.subject plastic en
dc.subject films en
dc.subject shelf-life en
dc.subject cheese en
dc.subject meat products en
dc.title Vliv obalového materiálu na trvanlivost vybraných druhů potravin
dc.title.alternative The Influence of the Packaging on the Shelf-life of some Food Types
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kalendová, Alena
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the evaluation of selected types of packaging films in a relation to a packaging of selected types of food. The thesis operates with manufactured and commercially available polymer films, the monitoring its qualitative changes of food during storage. Particular types of manufactured packaging materials are also characterized in the thesis, the method of food packaging and the evaluation of the food shelf-life. The packaging material was prepared from LDPE, EVA, EVOH and Surlyn. During the analysis pure films were manufactured, also films enriched by the Cloisite 20A additive. The manufactured films were subjected to oxygen permeability test in the addition to the mechanical quality test (tensile testing). Aside from these materials above mentioned commercially supplied films were also used. The food was packed either in normal atmospheric conditions or in vacuum. The shelf-life of selected types of food was tested by monitoring of the growth of microorganisms in particular food packages during thirteen days long storage. Within this period four measurements were conducted. The first day before packaging of the samples - a microbiological analysis of the processed food and packaging materials was conducted. During the next measurements - at the fifth, ninth and thirteenth day - samples of the food packed in particular films were collected. In the collected samples the total number of microorganisms, the number of yeast cells and molds, enterobacteria, clostridia, staphylococci and lactic acid bacteria (lactobacilli, lactococci and streptococci) was analyzed. This thesis compares normal and vacuum packaging and particular packaging materials with each other. The objective is to discover which material is the most suitable for food packaging.
dc.description.department Ústav technologie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 34377
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
šašinková_2014_dp.pdf 1.994Mb PDF View/Open
šašinková_2014_vp.doc 94.5Kb Microsoft Word View/Open
šašinková_2014_op.doc 100Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account