Analýza dopravní situace ve Zlíně a možnosti řešení stávající situace

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza dopravní situace ve Zlíně a možnosti řešení stávající situace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Oldřich
dc.contributor.author Večerková, Veronika
dc.date.accessioned 2010-07-14T16:38:36Z
dc.date.available 2010-07-14T16:38:36Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2869
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá analýzou a řešením problémů v oblasti dopravy ve městě Zlín. V teoretické části definuje základní pojmy, uvádí legislativu, úřady a instituce působící v této oblasti v ČR. Dále práce vymezuje dopravní politiku ČR, projekty realizované v ČR v oblasti dopravy a v neposlední řadě je zde uvedena i charakteristika města Zlína. Praktická část popisuje aktuální stav jednotlivých druhů dopravy ve Zlíně. Na základě zjištěných informací je v posledních částech zpracována SWOT analýza a možnosti řešení stávajícího stavu. cs
dc.format 72 s., 5 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1626521 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Doprava cs
dc.subject dopravní infrastruktura cs
dc.subject železniční doprava cs
dc.subject silniční doprava cs
dc.subject městská hromadná doprava cs
dc.subject integrovaný dopravní systém cs
dc.subject autobusová linková doprava cs
dc.subject vodní doprava cs
dc.subject letecká doprava cs
dc.subject cyklistická doprava cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Transport en
dc.subject traffic infrastructure en
dc.subject railway traffic en
dc.subject road transport en
dc.subject urban mass transport en
dc.subject itegra-ted traffic system en
dc.subject buss link transport en
dc.subject air transport en
dc.subject water transport en
dc.subject cycling traffic en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Analýza dopravní situace ve Zlíně a možnosti řešení stávající situace cs
dc.title.alternative Analysis of traffic state in the town of Zlin and the suggestion of solution of current situation en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kubík, Josef
dc.date.accepted 2007-06-12
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with the analysis and the problem solving in the area of Zlin's trans-port. In the theoretical part it's defines the basic concepts, points out the legislation, the authorities and the institutions acting in the area of the traffic in the Czech Republic. Fur-thermore, this work limits transport policy of the Czech Republic, the realized projects in the Czech Republic in the area of the traffic. Last but not least it points out the characteri-zation of the town of Zlin. The practical part describes the actual state particular kinds of the transport in the town of Zlin. On the basis of the informations is the SWOT analysis evaluated and the suggestion of solution of current state. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 5648
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
večerková_2007_bp.pdfBlocked 1.551Mb PDF View/Open
večerková_2007_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open
večerková_2007_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account