Dokumentace realizace praktických prací Tv Neon a Homo Creativis

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Dokumentace realizace praktických prací Tv Neon a Homo Creativis

Show simple item record

dc.contributor.advisor Binter, Tomáš
dc.contributor.author Všelichová, Veronika
dc.date.accessioned 2010-07-14T16:38:44Z
dc.date.available 2010-07-14T16:38:44Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2870
dc.description.abstract Teoretická část mé bakalářské práce popisuje především dokumentaci realizace praktických prací , propagačního filmu a reklamního spotu. Reklamní spot by měl upozornit na novou vznikající univerzitní televizi Neon, jejíž vysílání bude možné sledovat prostřednictvím internetu. Propagační film Homo Creativis má za cíl propagovat a představit opomíjený druh lidové tvorby, kterým je wc art. Dokumentace počíná technickými scénáři, popisuje realizaci projektů, střihovou a obrazovou postprodukci a končí celkovým zhodnocením. cs
dc.format 34 s., 4 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 502836 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject propagační film reklama cs
dc.subject promotional film advertisement en
dc.title Dokumentace realizace praktických prací Tv Neon a Homo Creativis cs
dc.title.alternative Documentation of realization bachelor work Tv Neon and Homo Creativis en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dvořáčková, Markéta
dc.date.accepted 2007-06-06
dc.description.abstract-translated Theorethical part of my bachelor work deal with a documentation of an execution of practical work, promotional film and commercial. Advertisement let us know about new university tv Neon, which is possible to watch through the internet. Promotional film Homo Creativis propagate and introduce snub kind of folk art, especially wc art. Documentation start with screenplays, describe a process of realization of both projects, icluding editing and visual posproduction and it is closed by general appreciation. en
dc.description.department Ústav animace a audiovize cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/124 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Audiovize cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Audiovision Arts en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 5129
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
všelichová_2007_bp.pdfBlocked 491.0Kb PDF View/Open
všelichová_2007_vp.doc 46Kb Microsoft Word View/Open
všelichová_2007_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account