Vliv teplotního zatížení na mechanické vlastnosti modifikovaných polyolefinů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv teplotního zatížení na mechanické vlastnosti modifikovaných polyolefinů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mizera, Aleš
dc.contributor.author Hubáček, Ondřej
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:05Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:05Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28733
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá studiem mechanických vlastností vybraných modifikovaných polyolefinů po teplotním zatížení. Práce je složena ze dvou částí. První část je literární rešerší a seznamuje čtenáře se základními informacemi o polymerech, ionizačním záření, síťování a zkoušení materiálů. Praktická část, experimentální, popisuje použité materiály, udává parametry použitých zařízení, na kterých byly materiály zpracovány. Dále popisuje průběh jednotlivých experimentů a parametry zařízení, na nichž byly experimenty prováděny. Poslední část je věnována diskusi a vyhodnocení výsledků.
dc.format 92 s. (11 432 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject polymery cs
dc.subject ozařování cs
dc.subject síťování cs
dc.subject teplotní odolnost cs
dc.subject polymers en
dc.subject radiation en
dc.subject cross-linking en
dc.subject temperature stability en
dc.title Vliv teplotního zatížení na mechanické vlastnosti modifikovaných polyolefinů
dc.title.alternative Influence of Temperature Load on Mechanical Properties of Modified Polyolefins
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bednařík, Martin
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated Subject of this thesis is a study of mechanical properties of selected modified polyolefins after temperature load. This thesis contains two parts. First part is summary description, which acquaint reader with the basic information about polymers, ionizing radiation, cross-linking and materials testing. Practical part, the experimental, describes used materials, shows parameters of device which were used for material processing. Furthermore, it describes course of particular experiments and parameters of device which were used for those experiments. The last part is intended for discussion and evaluation of results.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Výrobní inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Production Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 34438
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-07


Files in this item

Files Size Format View
hubáček_2014_dp.pdf 1.675Mb PDF View/Open
hubáček_2014_vp.pdf 176.6Kb PDF View/Open
hubáček_2014_op.pdf 175.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account