Stanovení základních analytických parametrů červené řepy a vodnice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Stanovení základních analytických parametrů červené řepy a vodnice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škrovánková, Soňa
dc.contributor.author Velková, Gabriela
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:18Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:18Z
dc.date.issued 2014-01-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28758
dc.description.abstract Teoretická část této diplomové práce se zabývá charakteristikou červené řepy a vodnice, jejich pěstováním, chemickým složením a vlastnostmi. Jsou zde také popsány metody, které byly použity v praktické části. V praktické části byl stanoven obsah sušiny a refraktometrické sušiny, titrační kyselost a obsah hrubé vlákniny ve vzorcích vodnice a červené řepy. Dále byla zjišťována antioxidační aktivita a celkový obsah polyfenolů v čerstvých a skladovaných vzorcích červené řepy a vodnice.
dc.format 81 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject červená řepa cs
dc.subject vodnice cs
dc.subject analytické parametry cs
dc.subject antioxidační aktivita cs
dc.subject polyfenoly cs
dc.subject beetroot en
dc.subject turnip en
dc.subject analytical parameters en
dc.subject antioxidant activity en
dc.subject polyphenols en
dc.title Stanovení základních analytických parametrů červené řepy a vodnice
dc.title.alternative Determination of Principal Analytical Parameters of Beetroot and Turnip
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bučková, Martina
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated The theoretical part of the thesis deals with the characterization of beetroot and turnip, their cultivation, chemical composition and properties. The methods used in the practical part are also described. In the practical part the content of dry matter, soluble solids, titratable acidity and crude fiber in samples of beetroots and turnips were determined. Furthermore, the antioxidant activity and the total polyphenol content were determined in fresh and stored samples of beetroot and turnips.
dc.description.department Ústav technologie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 34473
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
velková_2014_dp.pdf 3.972Mb PDF View/Open
velková_2014_vp.doc 97Kb Microsoft Word View/Open
velková_2014_op.doc 97.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account