Tavené sýry s ochucujícími složkami

DSpace Repository

Language: English čeština 

Tavené sýry s ochucujícími složkami

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buňka, František
dc.contributor.author Tomášková, Petra
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:19Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:19Z
dc.date.issued 2014-01-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28761
dc.description.abstract Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou tavených sýrů s ochucujícími složkami. Cílem této práce bylo sledovat texturní a senzorické parametry tavených sýrů v závislosti na typu a koncentraci ochucujících složek. Modelové vzorky se vyráběly s masovou složkou (slanina, kabanos, šunkový extrakt, hovězí extrakt), paprikovou složkou (čerstvá, sušená), houbovou složkou (žampiony čerstvé, sušené) a to v koncentracích od 0-20 % (w/w). Po 30 dnech skladování při teplotách okolo 6 °C byly modelové vzorky tavených sýrů podrobeny fyzikálněchemickým analýzám (sušina, pH), texturní profilové analýze (tvrdost, lepivost, kohezivnost) a senzorickému hodnocení. Z výsledků vyplynulo, že přídavek ochucujících složek měl nepatrný vliv na tvrdost, avšak lepivost a kohezivnost tavených sýrů se prakticky neměnila. Na základě senzorického hodnocení bylo zjištěno, že vyšší koncentrace ochucujících složek nebyla u posuzovatelů příliš preferována.
dc.format 84 s. ( 101 464 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Tavený sýr cs
dc.subject tavicí soli cs
dc.subject konzistence cs
dc.subject příchuť cs
dc.subject texturní profilová analýza cs
dc.subject senzorická analýza cs
dc.subject Processed cheese en
dc.subject emulsifying salts en
dc.subject consistency en
dc.subject off-flavour en
dc.subject texture profile analysis en
dc.subject sensory analysis en
dc.title Tavené sýry s ochucujícími složkami
dc.title.alternative Processed Cheese with Flavouring
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bubelová, Zuzana
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is focused on the theme of processed cheeses with flavoring components. The aim of this study was to investigate the textural and sensory characteristics of processed cheese in depend on types and concentrations of flavoring components. Model samples were made with meat ingredients (bacon, kabanos, ham extract, beef extract) red paprika ingredient (fresh or dried), mushroom ingredient (mushrooms fresh, dried). Each component was ranged in concentrations 0-20 % (w/w). After 30 days of storing at 6 °C model samples of processed cheese were subjected to physico-chemical analyzes (dry matter, pH), texture profile analysis (hardness, adhesiveness, cohesiveness) and sensory evaluation. The results showed the additional flavoring components had a little effect on the hardness but the adhesiveness and cohesiveness of model samples were practically unchanged. Based on the sensory evaluation it was found a higher concentration of flavoring components and it is not too prefered by tasters.
dc.description.department Ústav technologie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin - specializace Technologie mléka a mléčných výrobků cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 34477
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-05


Files in this item

Files Size Format View
tomášková_2014_dp.pdf 6.364Mb PDF View/Open
tomášková_2014_vp.doc 95Kb Microsoft Word View/Open
tomášková_2014_op.doc 99Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account