Výroba bionafty

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výroba bionafty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrnčiřík, Josef cs
dc.contributor.author Čermáková, Pavla cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T16:40:06Z
dc.date.available 2010-07-14T16:40:06Z
dc.date.issued 2007-06-06 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2876
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na získání komplexních informací o výrobě bionafty. Bionafta je metylester vyšších mastných kyselin, vyrobený z rostlinného nebo živočišného oleje, resp. tuku, kvalitou blížící se kvalitě klasické motorové nafty, užívaný formou přísa-dy jako biopalivo. Práce se dále zabývá požadavky na kvalitu bionafty a směsných paliv pro pohon motorových vozidel. cs
dc.format 42 s., 3 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1544189 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject bionafta cs
dc.subject FAME cs
dc.subject MEŘO cs
dc.subject transesterifikace cs
dc.subject biodiesel en
dc.subject FAME en
dc.subject rapeseed methyl esters en
dc.subject transesterification en
dc.title Výroba bionafty cs
dc.title.alternative Production of biodiesel en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dvořáčková, Marie cs
dc.date.accepted 2007-06-26 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on gaining complex information about production of bio-diesel. Biodiesel is fatty acids methyl ester made out of vegetable or animal oil, let us say, fat, its quality is almost same as quality of classic diesel, used as ingredient as biodiesel. Further the bachelor thesis deals with requirements for quality of biodiesel and blended fuels for motor vehicles. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/142 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 5264
dc.date.assigned 2007-01-08 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
čermáková_2007_bp.pdfBlocked 1.472Mb PDF View/Open
čermáková_2007_vp.doc 40Kb Microsoft Word View/Open
čermáková_2007_op.doc 39Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account