Analýza komunikačních aktivit zvoleného Krajského úřadu.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza komunikačních aktivit zvoleného Krajského úřadu.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina
dc.contributor.author Veverková, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-14T16:41:04Z
dc.date.available 2010-07-14T16:41:04Z
dc.date.issued 2007-05-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2877
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o komunikaci Krajského úřadu s občany. Práce se zaměřuje výhradně na public relations komunikát Okno do kraje. Zkoumá jeho čtenost a znalost. Vý-sledy jsou podloženy marketingovým průzkumem mezi občany Zlínského kraje, a to z regi-onu Zlínského, Vsetínského, Uhersko-Hradišťského a Kroměřížského. Práce dále popisuje komunikační aktivity Krajského úřadu Zlínského kraje. Cílem práce je popsání hlavního public relations komunikátu KÚ, magazín Okno do kraje. Navrhnutí lepší distribuce a obsahu magazínu. cs
dc.format 51 s, 21 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 6819286 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Komunikace cs
dc.subject kraj cs
dc.subject krajský úřad cs
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject okno do kraje cs
dc.subject Communication en
dc.subject region en
dc.subject local goverment en
dc.subject Okno od kraje en
dc.subject regional office en
dc.title Analýza komunikačních aktivit zvoleného Krajského úřadu. cs
dc.title.alternative Analysis of communication activity in an elected regional office. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zelinský, Miroslav
dc.date.accepted 2007-06-04
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with communication between local goverment and the public. The thesis is related solely to a public relation media publication called " Okno do kraje". I tis recognised for its easy reading and knowledge. The suggestions are preceded by marketing research carried out on cizizens in the Zlin regi-on. And it icludes the regions Zlin, Vsetín, Uherské-Hradiště and Kromeriz. This thesis details the activities of "Zlinsky kraj". The object of this thesis is to describe the main PR media magazín "Okno do kraje". The object is to devise a better distribution and purpose for the magazin. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4841
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
veverková_2007_bp.pdf 6.503Mb PDF View/Open
veverková_2007_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
veverková_2007_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account