Projekt efektivního zhodnocení volných finančních prostředků jednotlivce pomocí finančních trhů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt efektivního zhodnocení volných finančních prostředků jednotlivce pomocí finančních trhů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Král', Miloš
dc.contributor.author Motal, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:31Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:31Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28785
dc.description.abstract Předkládaná diplomová práce se soustřeďuje na vytvoření vhodného portfolia cenných papírů, které přinesou investorovi mnohem efektivnější zhodnocení, než jaké nabízejí de-pozitní produkty většiny komerčních bank. V teoretické části se práce nejprve zaměřuje na rozdělení finančních trhů a charakteristiku jednotlivých druhů cenných papírů. V druhé fázi pak popisuje základní ukazatele s investicemi spojené. Důraz je zde kladen také na faktory, které mají velký vliv na vývoj hodnoty plynoucí z investice. Praktická část práce má pomocí různých forem analýz určit aktuální ekonomickou kondici regionů, které připadají do úvahy pro investici a zároveň predikovat jejich budoucí ekonomický vývoj na základě předstihových ukazatelů. V projektové části je představena zvolená investiční strategie se všemi jejími komponenty. Jsou zde také vybrány konkrétní tituly určené pro uložení volných finančních prostředků. V poslední fázi projektu je pak vyhodnoceno dosažené zhodnocení jednotlivých titulů.
dc.format 115 s. (25 567 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Diverzifikace cs
dc.subject dividendy cs
dc.subject výnos cs
dc.subject riziko cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject fundamentální analýza cs
dc.subject finanční systém cs
dc.subject peněžní trh cs
dc.subject kapitálový trh cs
dc.subject Diversification en
dc.subject dividend yield en
dc.subject risk en
dc.subject liquidity en
dc.subject fundamental analysis en
dc.subject financial system en
dc.subject money market en
dc.subject the capital market en
dc.title Projekt efektivního zhodnocení volných finančních prostředků jednotlivce pomocí finančních trhů
dc.title.alternative The Project of Valuing Available Funds Through Financial Markets
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kameníková, Blanka
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on the development of an appropriate portfolio of securities that will bring much more effective assessment for an investor than those offered saving products of most commercial banks. The theoretical part the thesis focuses primally on the split of fi-nancial markets and the characteristics of the different types of securities . The second part describes basic indicators related to investments. The emphasis is also placed on the factors that have a great influence on the value generated by the investment. The practical part is using various forms of analysis to determine the current economic condition of regions that are suitable for possible investments and predict their future eco-nomic development based on advanced indicators. The project part showes selected investment strategy with all its components. There are as well specific titles which are corresponding to save free financial funds. Last phase of the project evaluates formal assessment of individual titles.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 34512
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
motal_2014_dp.pdf 2.824Mb PDF View/Open
motal_2014_vp.doc 130Kb Microsoft Word View/Open
motal_2014_op.doc 130Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account