Zásady uplatňované pro zajišťování BOZ při práci, včetně řízení rizik v silničním stavitelství - jejich zhodnocení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zásady uplatňované pro zajišťování BOZ při práci, včetně řízení rizik v silničním stavitelství - jejich zhodnocení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mauer, Pavel
dc.contributor.author Kaláb, Radek
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:33Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:33Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28789
dc.description.abstract V této práci je řešena problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve společnosti STRABAG a.s. V první, teoretické části, je řešena legislativní část bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zaměřením na oblast školení, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců, přestávky v práci, pracovní úrazy, osobní ochranu zaměstnanců, zdravotní způsobilost a odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik. Ve druhé, praktické části, je řešena konkrétní problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v oblasti provádění školení (v bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), identifikace nebezpečí a hodnocení rizik, řízení rizik a poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.
dc.format 69 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Bezpečnost a ochrana zdraví při práci cs
dc.subject zaměstnavatel cs
dc.subject zaměstnanec cs
dc.subject pracovní úraz cs
dc.subject odborně způsobilá osoba k plnění úkolů v prevenci rizik cs
dc.subject školení cs
dc.subject Health and safety at work en
dc.subject employer en
dc.subject employee en
dc.subject work accident en
dc.subject a qualified person to perform tasks in risk prevention en
dc.subject training en
dc.title Zásady uplatňované pro zajišťování BOZ při práci, včetně řízení rizik v silničním stavitelství - jejich zhodnocení
dc.title.alternative Principles Applicable in Assuring Safety at Work, Including Risk Management and its Evaluation in the Field of Road Construction
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazal, Ferdinand
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated This thesis deals with health and safety at work issues in the company STRABAG (JSC). The first theoretical part addresses the issue of legislative part of health and safety at work, focusing on training, employers´ and employees´ responsibilities, breaks, work accidents, employees´ personal security, health capability and professionally qualified person for per-forming tasks in the prevention of risks. The second practical part discusses the specific issue of this theme - the implementation of training in health and safety at work, hazard identification and risk assessment, risk management and providing personal protective equipment - washing, cleaning and disinfecting agents.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 34517
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
kaláb_2014_dp.pdf 1.983Mb PDF View/Open
kaláb_2014_vp.pdf 184.0Kb PDF View/Open
kaláb_2014_op.pdf 164.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account