Projekt zefektivnění řízení materiálového toku na pracovištích montáže ve společnosti XYZ

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zefektivnění řízení materiálového toku na pracovištích montáže ve společnosti XYZ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rajnoha, Rastislav
dc.contributor.author Crhonková, Hana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:34Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:34Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28791
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je navrhnout a vybrat nejvhodnější řešení k zefektivnění řízení materiálového toku na montážní lince ve společnosti XYZ. Teoretická část definuje termíny jako výrobní logistika, řízení zásob a toku materiálu, i metody používané pro řešení logistických projektů. Podrobněji autorka hovoří o metodách kanban a andon. Analytická část diplomové práce popisuje současný systém doplňování materiálu vybrané linky. V projektové části autorka představuje tři návrhy na zefektivnění řízení materiálu. Z těchto návrhů je pak pomocí vícekriteriálního rozhodování zvoleno nejvhodnější řešení, jehož implementace povede k navýšení efektivity řízení toku materiálu na vybraném strojním zařízení.
dc.format 91 s., 10 s. příloh
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Materiálový tok cs
dc.subject řízení materiálu cs
dc.subject zásobování cs
dc.subject kanban cs
dc.subject andon cs
dc.subject Material flow en
dc.subject material control en
dc.subject material supply en
dc.subject kanban en
dc.subject andon en
dc.title Projekt zefektivnění řízení materiálového toku na pracovištích montáže ve společnosti XYZ
dc.title.alternative The Project to Streamline Material Flow Control at Assembly Workstations at the Company XYZ
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pivnička, Michal
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to design and choose the best solution to streamline material flow control on an assembly line at the company XYZ. The theoretical part defines terms such as production logistics, inventory management and material flow, and the methods used for solving logistics projects. The author discusses in detail the kanban and andon methods. Analytical part of the thesis describes the current system of material supply at selected assembly line. In the project part, the author presents three proposals to streamline the material control. Using the multi-criteria decision analysis, the most appropriate solution is selected leading to increased efficiency of material flow control on chosen workstation.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 34521
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
crhonková_2014_dp.pdf 3.975Mb PDF View/Open
crhonková_2014_vp.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open
crhonková_2014_op.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account