Projekt zefektivnění materiálových toků střediska dokončení ve společnosti TON a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zefektivnění materiálových toků střediska dokončení ve společnosti TON a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pivodová, Pavlína
dc.contributor.author Černá, Michaela
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:35Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:35Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28793
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá materiálovými toky střediska dokončení ve společnosti TON a. s. Cílem práce je zefektivnit materiálové toky střediska prostřednictvím vytvoření návrhu nového uspořádání pracovišť tak, aby byl narovnán materiálový tok, dodržen technologický postup a zvýšena interní kvalita vyráběných produktů. V teoretické části jsou popsána témata, která byla využita jako východiska pro praktickou část. Analytická část obsahuje popis a zhodnocení současného stavu. V projektové části je vytvořen návrh nového uspořádání pracovišť s důrazem na linku ručního lakování. Funkčnost návrhu je ověřena počítačovou simulací. Autorka doporučuje další opatření vedoucí k finalizaci projektu a zlepšení na středisku dokončení.
dc.format 109 s. (145 816 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Výrobní linka cs
dc.subject layout cs
dc.subject materiálové toky cs
dc.subject plýtvání cs
dc.subject simulace cs
dc.subject VSM cs
dc.subject zlepšení cs
dc.subject Production line en
dc.subject layout en
dc.subject material flows en
dc.subject waste en
dc.subject simulation en
dc.subject VSM en
dc.subject improvement en
dc.title Projekt zefektivnění materiálových toků střediska dokončení ve společnosti TON a.s.
dc.title.alternative Project of Streamlining the Material Flow of the Finishing Centre in the Company TON plc
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bajgarová, Anna
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with material flows at the completion centre at TON a.s. The aim of the thesis is to streamline material flows through a new layout of workstations in order to straighten material flow, follow technological process and to increase internal quality of final products. In the theoretical part, there are described topics that are used as a basis for the practical part. The analytical part contains a description and evaluation of the current state. The project part introduces the design of new layout with emphasis on a manual pain-ting line. Functionality of the design is verified by computer simulations. The author re-commends further measures leading to finalization of the project and improvement at the completion centre.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 34523
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
černá_2014_dp.pdf 4.785Mb PDF View/Open
černá_2014_vp.doc 50.32Kb Microsoft Word View/Open
černá_2014_op.doc 131Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account