Projekt implementace metod 5S a TPM ve společ-nosti Schott Flat Glass CR, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt implementace metod 5S a TPM ve společ-nosti Schott Flat Glass CR, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chromjaková, Felicita
dc.contributor.author Drdová, Barbora
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:36Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:36Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28796
dc.description.abstract Tématem této diplomové práce je implementace metod 5S a TPM na vybrané pracoviště ve společnosti SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o obou zaváděných metodách průmyslového inženýrství. Na základě teoretických poznatků získa-ných v první části je pak v další části provedena důkladná analýza současného stavu praco-viště. Následuje samotná realizace projektu, tedy implementace uvedených metod. Cílem projektu je zvýšení celkové efektivity zařízení pracoviště
dc.format 99s. (118 965 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject TPM cs
dc.subject samostatná údržba cs
dc.subject 5S cs
dc.subject standardy cs
dc.subject OEE cs
dc.subject TPM en
dc.subject autonomous maintenance en
dc.subject 5S en
dc.subject standards en
dc.subject OEE en
dc.title Projekt implementace metod 5S a TPM ve společ-nosti Schott Flat Glass CR, s.r.o.
dc.title.alternative The Project of Implementation of 5S and TPM Methods in the Company Schott Flat Glass CR, s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Tuček, David
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated The topic of this diploma thesis is the implementation of 5S and TPM methods on the company SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o. The theoretical part summarizes the findings of both introduced methods of industrial engineering. Based on the theoretical knowledge gained in the first part was made a complex analysis of the initial state of the workplace. This part is followed by the project implementation, i.e. the implementation of the methods mentioned before. The aim of the project is to increase the overall equipment effectiveness of workplace equipment.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 34526
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
drdová_2014_dp.pdf 4.497Mb PDF View/Open
drdová_2014_vp.doc 130Kb Microsoft Word View/Open
drdová_2014_op.doc 128Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account