Implementace systému environmentálního managementu dle norem řady ISO 14 000 ve firmě Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Implementace systému environmentálního managementu dle norem řady ISO 14 000 ve firmě Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Briš, Petr
dc.contributor.author Horák, Roman
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:16:53Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/287
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je implementace systému environmentálního managementu do současného systému řízení jakosti ve firmě Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Teoretická část se zabývá problematikou řízení jakosti a problematikou systémů environmentálního managementu. Praktická část obsahuje popis stávajícího systému řízení jakosti a postupné začlenění systému environmentálního managementu dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2005. Na konci této části je uvedeno vyhodnocení přínosů této implementace. cs
dc.format 73 s., 21 s. příloh cs
dc.format.extent 5859811 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 09.05.2036
dc.subject systém řízení jakosti cs
dc.subject systém environmentálního managementu cs
dc.subject ČSN EN ISO 14001:2005 cs
dc.subject životní prostředí cs
dc.subject evropská norma cs
dc.subject environmentální aspekt cs
dc.subject en-vironmentální dopad cs
dc.subject prevence znečištění cs
dc.subject quality management system en
dc.subject environmental management system en
dc.subject ČSN EN ISO 14001:2005 en
dc.subject environment en
dc.subject European Standard en
dc.subject environmental aspect en
dc.subject environ-mental impact en
dc.subject prevention of pollution en
dc.title Implementace systému environmentálního managementu dle norem řady ISO 14 000 ve firmě Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. cs
dc.title.alternative The implementation of environmental management system according to the requirements of the standard ISO 14000 in the company Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kopecký, František
dc.date.accepted 2006-05-30
dc.date.vskp-available 2036-05-09
dc.description.abstract-translated The objective of this master thesis is implementation of environmental management system to the current quality management system in the company Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. The theoretical part discusses problems of quality management systems and problems of environmental management systems. The practical part includes description of the current quality management system and gradual integration of environmental management system according to the requirements of the national standard ČSN EN ISO 14001:2005. Benefit evaluation of this implementation is presented in the end of this part. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3495
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
horák_2006_dp.pdfBlocked 5.588Mb PDF View/Open
horák_2006_vp.pdf 41.56Kb PDF View/Open
horák_2006_op.pdf 102.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account