Projekt uplatnění vybraných metod PI ve firmě Dudr Tools, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt uplatnění vybraných metod PI ve firmě Dudr Tools, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chromjaková, Felicita
dc.contributor.author Glouzar, Antonín
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:42Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:42Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28804
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na uplatnění metod průmyslového inženýrství s cílem optimalizovat výrobu pilových pásů ve společnosti Dudr Tools, s. r. o. Teoretická část obsahuje informace o průmyslovém inženýrství, štíhlé výrobě, produktivitě, projektovém řízení a s nimi souvisejícími pojmy. Poznatky z teoretické části slouží jako východiska pro stanovení postupu. Analytická část, se skládá ze čtyř oblastí. Prvním z nich, jsou obecná východiska, následuje analýza současného stavu a její zhodnocení, posledním krokem je samotná projektová část. Projektová část obsahuje navržená zlepšení, která optimalizují výrobu pilových pásů. Na závěr je uvedeno finanční zhodnocení projektu a další oblasti, kterým by se měla společnost věnovat.
dc.format 117 s. (111 163 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject 5S cs
dc.subject VSM cs
dc.subject plýtvání cs
dc.subject layout cs
dc.subject vizualizace a standardizace cs
dc.subject 5S en
dc.subject VSM en
dc.subject waste en
dc.subject layout en
dc.subject visualization and standardization en
dc.title Projekt uplatnění vybraných metod PI ve firmě Dudr Tools, s.r.o.
dc.title.alternative Project of Application of Selected Industrial Engineering Methods in the Company Dudr Tools, s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrabal, Martin
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated This master thesis deals with application of industrial engineering methods within Dudr Tools, s. r. o. in order to optimize the process of saw blades production. Theoretical part contains information about industrial engineering, lean production, productivity, project management and related terms. Findings of the theoretical part serve as a basis for procedure determination. Analytical part consists of four parts. It comprises of general assumptions, analysis of current state and its evaluation, and project part itself. Project part includes proposed improvements that should optimize the process of saw blades production. The project is subjected to financial analysis and further areas of interest are outlined.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 34535
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
glouzar_2014_dp.pdf 5.893Mb PDF View/Open
glouzar_2014_vp.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open
glouzar_2014_op.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account