[NEOBHÁJENO] Komparativní analýza univerzit třetího věku v České republice

DSpace Repository

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Komparativní analýza univerzit třetího věku v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalenda, Jan
dc.contributor.author Drgová, Daniela
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:43Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:43Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28806
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá komparací vybraných faktorů univerzity třetího věku ve Zlínském kraji s ostatními univerzitami v krajích České republiky. Práce je zaměřena pře-devším na obory, zájem o studium a pohlaví studujících. Teoretická část popisuje kompara-tivní analýzu, dále možnosti aktivního stárnutí, vzdělání seniorů a historii vzdělávání seni-orů. Závěr teoretické části se věnuje univerzitám třetího věku a motivací ke studiu. Na teo-retickou část navazuje část praktická. Zde se formou komparativní analýzy zkoumá, jaká specifika vykazují studenti univerzity třetího věku ve Zlínském kraji ve srovnání s ostatními kraji v České republice.
dc.format 49
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject komparativní analýza cs
dc.subject rozdíly cs
dc.subject senioři cs
dc.subject změny cs
dc.subject kraje cs
dc.subject odlišnosti cs
dc.subject shody cs
dc.subject comparative analysis en
dc.subject differences en
dc.subject retired people en
dc.subject changes en
dc.subject regions en
dc.subject mathes en
dc.title [NEOBHÁJENO] Komparativní analýza univerzit třetího věku v České republice
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] A Comparative Analysis of Universities of the Third Age in the Czech Republic
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Wiegerová, Adriana
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is dealing with chosen factors of the university of third agein Zlín region in compare with other universities in the regions of the Czech Republic. Thesis is focused on the subjects, interest of study and gender. Theoretical part describes comparati-ve analysis, possible of active aging, education of retired people and history. Conlusion of the theoretical part is dedicated the universities of third age and motivation to study. The theoretical part is followed by practical part. Comparative analysis analyzes what specifics the students of third age have in Zlín region in compare with other regions in the Czech republic.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34537
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2014-04-30
local.subject univerzity třetího věku cs
local.subject universities of the third age en


Files in this item

Files Size Format View
drgová_2014_dp.pdf 1.753Mb PDF View/Open
drgová_2014_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
drgová_2014_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account