Implementace ergonomických zásad na konkrétní pracoviště ve společnosti Schlote-Automotive Czech s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Implementace ergonomických zásad na konkrétní pracoviště ve společnosti Schlote-Automotive Czech s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šišková, Veronika
dc.contributor.author Hamplová, Barbora
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:44Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:44Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28809
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na ergonomii na konkrétním pracovišti. V teoretické části práce jsou obsaženy poznatky z oblasti ergonomie, které jsou následně využity v praktické části, a to především v části analytické. Následně navazuje část projektová, která využívá provedených analýz a zabývá se návrhy na zlepšení současné situace na daném pracovišti, včetně ekonomického zhodnocení. Výsledkem práce je tedy vytvoření pracoviště, které by vyhovovalo ergonomickým požadavkům a eliminovalo tak zdravotní rizika.
dc.format 105 s. (132 012 zn. bez mezer)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Ergonomie cs
dc.subject checklisty cs
dc.subject RULA cs
dc.subject Tecnomatix Jack cs
dc.subject rizikové faktory cs
dc.subject pracovní polohy cs
dc.subject Ergonomics en
dc.subject checklists en
dc.subject RULA en
dc.subject Tecnomatix Jack en
dc.subject risk factors en
dc.subject working positions en
dc.title Implementace ergonomických zásad na konkrétní pracoviště ve společnosti Schlote-Automotive Czech s.r.o.
dc.title.alternative Implementation of Ergonomic Principles at the Specific Workplace in Schlote-Automotive Czech, s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Tuček, David
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated The Diploma Thesis is focused on Ergonomics on the particular workplace. In the theoreti-cal part (of the thesis) are included findings from ergonomics which are sequentially used in the practical part, especially in the analytical section. Following project part utilizes completed analysis and is concerned with suggestions of improving the current situation on the workplace including economic evaluation. Result of this work is creating workplace which would be compliant to ergonomic requirements and which would eliminate medical risks.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 34540
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
hamplová_2014_dp.pdf 4.713Mb PDF View/Open
hamplová_2014_vp.doc 128Kb Microsoft Word View/Open
hamplová_2014_op.doc 130.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account