Reorganizace skladu a zásobování vybrané montážní linky ve společnosti greiner assistec s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Reorganizace skladu a zásobování vybrané montážní linky ve společnosti greiner assistec s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrušecká, Denisa
dc.contributor.author Herberová, Markéta
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:45Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:45Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28811
dc.description.abstract Předmětem této diplomové práce je reorganizace skladu a zásobování vybrané montážní linky ve společnosti greiner assistec, s. r. o. Práce je rozdělena na dvě části, a to část teore-tickou a praktickou. V první teoretické části jsou zpracována teoretická východiska pro praktickou část z oblasti skladování, řízení zásob a štíhlé logistiky. Praktická část je věno-vána analýze současného stavu předvýrobního skladu a zásobování montážních linek. Ná-sleduje projektové řešení, které vychází z odhalených nedostatků. Návrh reorganizace skladu je vypracován v pěti krocích na základě metody 5S. Pro pilotní projekt zásobování montážních linek je aplikován logistický systém kanban. V závěru práce je provedeno zhodnocení projektu z hlediska nákladů a přínosů.
dc.format 95 s. (125 567 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sklad cs
dc.subject Řízení zásob cs
dc.subject Kanban cs
dc.subject Štíhlá logistika cs
dc.subject 5S cs
dc.subject Warehouse en
dc.subject Inventory Management en
dc.subject Kanban en
dc.subject Lean Logistics en
dc.subject 5S en
dc.title Reorganizace skladu a zásobování vybrané montážní linky ve společnosti greiner assistec s.r.o.
dc.title.alternative Reorganization of Warehouse Space and Supply Process of Selected Assembly Line in the Company Greiner Assistec s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Lišková, Jitka
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated The thesis deals with reorganisation of warehouse layout and process of supplying the se-lected assembly line in greiner assistec s. r. o. The work is divided in two parts, theoretical and practical one. The theoretical part includes theoretical background for practical part in the field of storage, inventory management and lean logistics. In the practical part, the analysis of the current state of warehouse management and process of supplying assembly lines is described. The following project solution is based on detected weaknesses in ana-lytical part. The project of reorganisation of warehouse layout includes five steps according to 5S method. Kanban system is applied in the pilot project of supplying assembly lines. As a conclusion, the expected impacts, costs and benefits arising from the implementation of the project are evaluated.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 34542
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
herberová_2014_dp.pdf 8.311Mb PDF View/Open
herberová_2014_vp.pdf 77.94Kb PDF View/Open
herberová_2014_op.pdf 184.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account