Projekt implementace výrobního informačního systému ve společnosti Fatra, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt implementace výrobního informačního systému ve společnosti Fatra, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juřičková, Eva
dc.contributor.author Horká, Martina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:48Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:48Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28814
dc.description.abstract Diplomová práce se soustředí na průběh implementace nových informačních systémů ve firmě Fatra. V teoretické části práce jsou položeny teoretické základy podnikových informačních systémů se soustředěním na ERP systémy. Dále je obsáhle rozvedena problematika systému MES spolu s KPI ukazateli (Key Performance Indicators) a systémem WMS, kterého se implementace taktéž týká. Kromě dalších důležitých poznatků se práce také zabývá výrobou a vybranými metodami průmyslového inženýrství. Praktická část diplomové práce je v úvodu zaměřena na současný stav sběru dat ve firmě Fatra. Následující část se soustředí na samotnou implementaci nových informačních systémů a v závěru řeší KPI ukazatele, které dotvoří nový informační systém. Hlavním výstupem práce je implementace spolu s KPI ukazateli.
dc.format 151 s.,5 s. př.(176 120 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Výrobní informační systém cs
dc.subject MES cs
dc.subject KPI ukazatele cs
dc.subject výroba cs
dc.subject implementace cs
dc.subject sběr dat cs
dc.subject Manufacturing execution system en
dc.subject MES en
dc.subject Key Performance Indicators en
dc.subject KPI en
dc.subject manufacturing en
dc.subject implementation en
dc.subject data collection en
dc.title Projekt implementace výrobního informačního systému ve společnosti Fatra, a.s.
dc.title.alternative The Project of Implementation of Manufacturing Information System in Fatra, a.s.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrňa, Adam
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is focused on the process of implementation of new information systems in the company Fatra. In the theoretical part of the work, there are laid the theoretical foundations of business information systems with focus on ERP systems. Furthermore, the issue of MES system with Key Performance Indicators (KPI) and the WMS system which also relates to implementation, is extensively elaborated. Among other important findings, the work also deals with production and selected methods of the industrial engineering. At the beginning, the practical part is focused on the current state of data collection in the company Fatra. In the following part, the work is focused on the actual implementation of new information systems and in the end it deals with Key Performance Indicators (KPI), which will complete a new information system. The main outcome of this work is the implementation along with the Key Performance Indicators (KPI) indicators.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 34545
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
horká_2014_dp.pdf 3.333Mb PDF View/Open
horká_2014_vp.pdf 76.76Kb PDF View/Open
horká_2014_op.pdf 1.168Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account