[NEOBHÁJENO] Trávení volného času mládeže na internetu

DSpace Repository

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Trávení volného času mládeže na internetu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machů, Eva
dc.contributor.author Filimošinová, Jana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:48Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:48Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28815
dc.description.abstract Jedná se o zmapování volného času a kolik tohoto času je věnováno internetu. Práce se velmi zaujímá o zdravotní stránku využití volného času a přínosu pro jednotlivce. Apeluje na několik faktorů, které jsou stále přítomny v rámci ovlivňování volného času mládeže. Práce zaměřena pouze na skupinu od 13 - 18 let. Jako výzkumná forma pro získání údajů a dat bylo zvoleno dotazníkové, internetové šetření, tedy kvantitativní výzkum.
dc.format 55 s. (77 089 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Mládež cs
dc.subject rodina cs
dc.subject prevence cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject internet cs
dc.subject trávení volného času na inter-netu cs
dc.subject Young people en
dc.subject family en
dc.subject prevention en
dc.subject communication en
dc.subject spare time en
dc.subject the Internet en
dc.subject the Internet as a spare time activity en
dc.title [NEOBHÁJENO] Trávení volného času mládeže na internetu
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] The Internet as a Leisure Time Activity of Youth
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lukešová, Michaela
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated It is about mapping spare time and how much of this time is spent on the Internet. The thesis is highly interested in health aspects of spare time activities and their benefits for individuals. It appeals to several factors which are always present within influencing of spare time of young people. The thesis is focused only on the age group of 13-18 years. To gain the data there was chosen questionnaire, internet survey, i.e. quantitative research.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34546
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2014-05-02
local.subject sociologie volného času cs
local.subject sociology of leisure en


Files in this item

Files Size Format View
filimošinová_2014_dp.pdf 1.813Mb PDF View/Open
filimošinová_2014_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
filimošinová_2014_op.doc 19.48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account