Zavedení systému environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001 ve společnosti Schlote - Automotive Czech, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zavedení systému environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001 ve společnosti Schlote - Automotive Czech, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šišková, Veronika
dc.contributor.author Jámborová, Erika
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:50Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:50Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28819
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je zavést systém environmentálního managementu ve společnosti Schlote Automotive Czech, s.r.o. a následná certifikace společnosti dle normy ČSN EN ISO 14001. Práce se dělí na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a souvislosti, které se týkají environmentálního managementu a normy ISO 14001. Teoretické poznatky jsou použity pro následující postupy v praktické části práce. Praktická část se zabývá analýzou současného stavu, vyhodnocením analýzy, návrhy řešení, vypracováním projektu zavedení normy a zhodnocením přínosů, nákladů a rizik.
dc.format 87 s. (101 457 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Environment cs
dc.subject environmentální politika cs
dc.subject environmentální cíle cs
dc.subject ISO 14001 cs
dc.subject Environment en
dc.subject environmental policy en
dc.subject environmetal goals en
dc.subject ISO 14001 en
dc.title Zavedení systému environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001 ve společnosti Schlote - Automotive Czech, s.r.o.
dc.title.alternative The Introduction of an Environmental Management System according to ČSN EN ISO 14001 in Company Schlote - Automotive Czech, s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Briš, Petr
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to implement an environmental management system in the company Schlote - Automotive Czech, s.r.o. and follow certification of the company according to ČSN EN ISO 14001 standard. The work is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part are explained basic concepts and connection which relate to environmental management and ISO 14001. Theoretical knowledge is used for the following procedures in the practical part. The practical part is the analysis the current situation, evaluation analysis, solution proposals, developing of the project imple-mentation standard and evaluating the benefits, costs and risks.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 34553
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
jámborová_2014_dp.pdf 3.345Mb PDF View/Open
jámborová_2014_vp.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open
jámborová_2014_op.doc 128Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account