Možnosti využití průmyslového inženýrství a logistiky pro zefektivnění podnikatelského modelu malého obchodního podniku SVĚT PLODŮ

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Možnosti využití průmyslového inženýrství a logistiky pro zefektivnění podnikatelského modelu malého obchodního podniku SVĚT PLODŮ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikulec, Petr
dc.contributor.author Janík, Otakar
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:51Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:51Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28820
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na přípravu k přechodu ze současného stavu modelu na požadovaný podnikatelský model definovaný obchodní strategií, díky které chce malá obchodní společnost zdvojnásobit příjem. Analytická část nabídne východiska ze současných problémů a potencionálních nároku na klíčový proces vyřízení objednávky. Problémy a nároky řeší projektová část pomocí návrhy na jednotlivé části integrovaného systému vyřízení objednávek zákazníků.
dc.format 80 s. (93 095 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject podnikatelský model cs
dc.subject logistický řetězec cs
dc.subject proces vyřízení objednávky cs
dc.subject integrovaný systém na řízení a plánování prodeje cs
dc.subject business model en
dc.subject logistics chain en
dc.subject process order execution en
dc.subject integrated system for management and sales planning en
dc.title Možnosti využití průmyslového inženýrství a logistiky pro zefektivnění podnikatelského modelu malého obchodního podniku SVĚT PLODŮ
dc.title.alternative Possibilities of Utilization of Industrial Engineering and Logistics to Streamline The Business Model of Small Business Company
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Juřičková, Eva
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated Diploma thesis is focused on preparation to make a transition from current state of the model to a required business model which is defined by a business strategy. Because of this strategy a small trading company is able to double the incomes. Analytical part offers starting points from current issues and potentional claim to a key process for a order execution. Challenges and demands fixes project part by suggestions to an individual parts of integra-ted system dealing with customer´s order.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 34554
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
janík_2014_dp.pdf 3.115Mb PDF View/Open
janík_2014_vp.pdf 65.21Kb PDF View/Open
janík_2014_op.pdf 77.84Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account