Projekt na snížení nekvality na středisku montáž a dokončení ve společnosti TON, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt na snížení nekvality na středisku montáž a dokončení ve společnosti TON, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pivodová, Pavlína
dc.contributor.author Krejčová, Lenka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:54Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:54Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28826
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na snížení interní nekvality na středisku montáž a do-končení ve společnosti TON, a.s. Cílem práce je zvýšení kvality odstraněním vad, které je možno ovlivnit vytvářením vhodného pracovního prostředí a motivací pracovníků. Teore-tická část popisuje poznatky, které jsou následně východiskem pro analytickou a projekto-vou část diplomové práce. Analytická část popisuje současný stav činnosti kontroly kvality a oprav, které spolu úzce souvisí. Na základě získaných informací jsou navržena v projektové části opatření vedoucí k navýšení interní kvality.
dc.format 100 s. (103 087 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kvalita cs
dc.subject nástroje řízení kvality cs
dc.subject standardy cs
dc.subject 5S cs
dc.subject ergonomie cs
dc.subject motivace cs
dc.subject měření práce cs
dc.subject Quality en
dc.subject quality tools en
dc.subject standards en
dc.subject 5S en
dc.subject ergonomics en
dc.subject motivation en
dc.subject work measurement en
dc.title Projekt na snížení nekvality na středisku montáž a dokončení ve společnosti TON, a.s.
dc.title.alternative The Decrease of Poor Quality Project of the Centre of the Assembly and Completion in the Company TON, a.s.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bajgarová, Anna
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated This dissertation is focused on reduction of internal inquality in the centre of Assembly and Completion in TON, a. s. company. Objective of this thesis is to improve the quality by elimination of defects, which is possible to affect by crating of suitable environment and by motivation of workers. Theoretical part is describing findings, which are subsequently the starting point for analytical and project part of this dissertation. Analytical part describes the current status of control and repair activities, which are closely related. On the basis of obtained information are in the project part proposed measures leading to increase of internal quality.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 34560
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
krejčová_2014_dp.pdf 3.012Mb PDF View/Open
krejčová_2014_vp.doc 50.35Kb Microsoft Word View/Open
krejčová_2014_op.doc 130.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account