Projekt aplikace metody SMED u výměny vstřikovacích forem ve společnosti Zálesí a.s. Luhačovice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt aplikace metody SMED u výměny vstřikovacích forem ve společnosti Zálesí a.s. Luhačovice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pivodová, Pavlína
dc.contributor.author Luska, Jakub
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:54Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:54Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28827
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá uplatněním metody SMED při výměně forem u vstřikovacích lisů ve firmě Zálesí a.s. Luhačovice. Práce je rozdělena na tři části, které spolu vzá-jemně souvisejí. První část je teoretická, která je zpracovaná rešeršní formou a jsou v ní popsány a vysvětleny všechna podstatná témata nutná pro pochopení analytické a projektové části. Analytická část řeší výběr pilotního lisu pro aplikaci metody SMED pomocí Ishikawova diagramu. Následně zkoumá současný stav výměny forem. Na analytickou část navazuje projektová část, která přímo aplikuje metodu SMED. Výstupem této části jsou návrhy nových jízdních řádů pro přetypování vstřikovacích lisů.
dc.format 96 s., 8 s. příloh
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject SMED cs
dc.subject standardizace cs
dc.subject produktivita cs
dc.subject plýtvání cs
dc.subject přetypování cs
dc.subject vstřikování plastů cs
dc.subject SMED en
dc.subject standardization en
dc.subject productivity en
dc.subject waste en
dc.subject changeover en
dc.subject injection moulding en
dc.title Projekt aplikace metody SMED u výměny vstřikovacích forem ve společnosti Zálesí a.s. Luhačovice
dc.title.alternative The Project of Implementation of SMED Method for Quick Changeover of Injection Molding Machines at Zálesí a.s. Luhačovice
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Opletalová, Michaela
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated This diploma thesis focuses on using the SMED method to reduce changeover time of injection moulding dies at Zálesí a.s. Luhačovice. The paper is divided into three parts, which are related to each other. The first part is a theoretical part and has a form of a re-search. In the theoretical part there are covered and described all the necessary information for understanding an analytical and a project part. The analytical part deals with choosing a trial injection moulding machine for SMED application by using the Ishikawa diagram. This part also analyses the current way of setup. The analytical part is followed by the project part which applies the SMED method. An output of this part is a draft of new change-over schedules.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 34561
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
luska_2014_dp.pdf 3.306Mb PDF View/Open
luska_2014_vp.doc 94.5Kb Microsoft Word View/Open
luska_2014_op.pdf 798.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account