Projekt systému finančního plánování společnosti ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt systému finančního plánování společnosti ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Popesko, Boris
dc.contributor.author Cigánková, Aneta
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:56Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:56Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28831
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá finančním plánováním v podniku ZPS-FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s. Cílem je posoudit aktuální systém finančního plánování divize tepelného zpracování, identifikovat jeho nedostatky a sestavit inovovaný systém prakticky aplikovaný na modelovém příkladu finančního plánu. V teoretické části práce interpretuji poznatky načerpané z odborné literatury pojednávající o podstatě finančního plánování a procesu sestavení dlouhodobého a krátkodobého finančního plánu. V praktické části provedu vyhodnocení současného stavu systému finančního plánování divize, vypracuji nezbytné analýzy a navrhnu nový plánovací systém předvedený na konkrétním příkladu. Závěr práce obsahuje zhodnocení tohoto finančního systému a doporučení pro podnik.
dc.format 115 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Dlouhodobý finanční plán cs
dc.subject krátkodobý finanční plán cs
dc.subject výkaz zisku a ztráty cs
dc.subject výkaz o peněžních tocích cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject Long-term Financial Plan en
dc.subject Short-term Financial Plan en
dc.subject Profit and Loss Statement en
dc.subject Cash Flow en
dc.subject Balance Sheet en
dc.subject Financial Analysis en
dc.title Projekt systému finančního plánování společnosti ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE, a.s.
dc.title.alternative Project of a Financial Planning System of the Company ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE, a.s.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Prusenovský, Martin
dc.date.accepted 2014-05-26
dc.description.abstract-translated This master thesis deals with the financial planning in company ZPS-FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s. The aim of this thesis is to review present financial planning system of The Heat Treatment Division, to identify its imperfections and to create a financial plan according to newly designed structure. In the theoretical part of thesis I interpret facts from economic literature dealing with fi-nancial planning and process of creating long-term and short-term financial plan. In the practical part I evaluate the current division financial planning system, make necessary analyses and draft a new planning system demonstrated by a real example. In conclusion I add review of this planning system and advice for the company.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 34567
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
cigánková_2014_dp.pdf 2.866Mb PDF View/Open
cigánková_2014_vp.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open
cigánková_2014_op.pdf 78.23Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account