Pilotní projekt zavádění metod průmyslového inženýrství ve společnosti XY, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Pilotní projekt zavádění metod průmyslového inženýrství ve společnosti XY, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pivodová, Pavlína
dc.contributor.author Odehnalová, Lucie
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:57Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:57Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28833
dc.description.abstract Cílem této práce je vytvoření pilotního pracoviště s aplikovanými metodami průmyslového inženýrství ve společnosti XY, s.r.o. V tomto směru práce slouží jako instrukce k intenzivnějšímu využití potenciálu, kterým společnost v současnosti bezesporu disponuje. Tato práce je rozdělena na dvě hlavní části a to část teoretickou, kde jsou objasněna obecná východiska, a část analytickou, ve které je analyzován současný stav a prezentovány vý-sledky. Na základě analýzy jsou pak v rámci projektu vypracovány návrhy řešení zjištěných problémů a vytvořeno pilotní pracoviště.
dc.format 90 s. (106 769 znaků) + 15 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject 5S cs
dc.subject průmyslové inženýrství cs
dc.subject standardizace cs
dc.subject vizualizace cs
dc.subject plýtvání cs
dc.subject gemba zlepšování cs
dc.subject 5S en
dc.subject industrial engineering en
dc.subject standardization en
dc.subject visualization en
dc.subject waste en
dc.subject gemba improvement en
dc.title Pilotní projekt zavádění metod průmyslového inženýrství ve společnosti XY, s.r.o.
dc.title.alternative A Pilot Project - Implementation of Industrial Engineering Methods at XY, Ltd
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Juřičková, Eva
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to create a pilot workplace with applicated methods of industrial engineering in XY, s.r.o. In this way, it serves as an instruction for better use of the poten-tial that the company undoubtedly has. This thesis is divided into two main parts. In first part theory is described. In second, analytical part, current situation is analyzed and results of this analysis are presented. In the end based on established facts, proposals for solving identified problems are drawn up and pilot workplace is created.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 34571
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
odehnalová_2014_dp.pdf 4.380Mb PDF View/Open
odehnalová_2014_vp.doc 93Kb Microsoft Word View/Open
odehnalová_2014_op.pdf 76.12Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account