Projekt zefektivnění systému managementu kvality ve firmě SCHOTT Flat Glass, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zefektivnění systému managementu kvality ve firmě SCHOTT Flat Glass, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Briš, Petr
dc.contributor.author Pavel, Vít
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:58Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:58Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28834
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na zefektivnění systému managementu kvality ve firmě SCHOTT Flat Glass, s. r. o. Teoretická část je rozdělena na dvě hlavní kapitoly, a to na kvalitu a vybrané techniky průmyslového inženýrství. Praktická část je dále rozdělena na analýzu a samotný projekt zefektivnění systému managementu kvality. Analýza obsahuje bližší seznámení se společností, výrobními procesy a managementem kvality ve společnosti. Dále jsou popsány jednotlivé způsoby řízení kvality ve výrobních procesech. Projektová část je zaměřena na implementaci metody Q-Stop na sítotiskové linky a na návrh speciálních počítadel, která mají za cíl nejen zabránit vzniku, ale také průtoku sériových vad na další pracoviště. Pro tyto účely bylo v rámci této diplomové práce navrženo a vyrobeno speciální nízkonákladové zařízení pro zaznamenávání vad.
dc.format 108 s. (120 007 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Q-Stop cs
dc.subject Jidoka cs
dc.subject kvalita cs
dc.subject vizualizace cs
dc.subject Poka-Yoke cs
dc.subject FMEA cs
dc.subject standardizace cs
dc.subject počítadlo cs
dc.subject sériová vada cs
dc.subject plánování projektu cs
dc.subject řízení kvality cs
dc.subject Q-Stop en
dc.subject Jidoka en
dc.subject quality en
dc.subject visualization en
dc.subject Poka-Yoke en
dc.subject FMEA en
dc.subject standardization en
dc.subject counter en
dc.subject serial defect en
dc.subject project planning en
dc.subject quality management en
dc.title Projekt zefektivnění systému managementu kvality ve firmě SCHOTT Flat Glass, s.r.o.
dc.title.alternative The Project of Improving Quality Management System in Schott Flat Glass, s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pivodová, Pavlína
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is focused on streamlining the quality management system in the company SCHOTT Flat Glass, s. r. o. The theoretical part is divided into two main chapters, the quality and selected techniques of industrial engineering. The practical part is further divided into the analysis and the project of streamlining the quality management system. The analysis includes more information about the company, production processes and about the quality management system in the company. The following describes the different methods of quality control in production processes. The project part is focused on the implementation of the Q-Stop method to the screen printing lines and there are designed two special counters of the defects, which are intended not only to prevent defects but also to prevent to continuation of defects in other workplaces. For these purposes was within this diploma thesis designed and created the special low cost device for recording the defects.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 34572
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
pavel_2014_dp.pdf 4.433Mb PDF View/Open
pavel_2014_vp.doc 131Kb Microsoft Word View/Open
pavel_2014_op.doc 132Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account