Návrh štíhlého výrobního toku vybraných výrobků v podniku GENICZECH-M

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh štíhlého výrobního toku vybraných výrobků v podniku GENICZECH-M

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chromjaková, Felicita
dc.contributor.author Pešková, Iveta
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:58Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:58Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28835
dc.description.abstract Obsahem této diplomové práce je analýza výrobního procesu vybraného výrobku a návrhy pro zeštíhlení tohoto procesu s užitím prvků štíhlé výroby. Teoretická část práce je literární rešerší dostupných zdrojů o metodách průmyslového inženýrství a slouží jako východisko pro část praktickou. Praktická část je rozdělena na tři oddíly. První oddíl se věnuje představení společnosti, ve které byla diplomová práce zpracovávána. Druhý oddíl prezentuje analýzu současného stavu výroby vybraného dílce. Třetí oddíl se skládá z projektové části navrhovaných opatření pro zefektivnění výrobního procesu daného dílce. V závěru diplomové práce jsou shrnuty přínosy výsledků projektové části.
dc.format 102
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Štíhlá výroba cs
dc.subject procesní analýza cs
dc.subject mini audit cs
dc.subject snímek pracovního dne cs
dc.subject standardy cs
dc.subject Lean manufacturing en
dc.subject process analysis en
dc.subject mini audit en
dc.subject work analysis en
dc.subject standards en
dc.title Návrh štíhlého výrobního toku vybraných výrobků v podniku GENICZECH-M
dc.title.alternative The Proposal of Lean Production Flow of Selected Products in company GENICZECH-M
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pivodová, Pavlína
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated The objective of this diploma thesis is to analyze the production process of selected product and propose streamlining of this process by using lean manufacturing elements. The theoretical part is the literature review of available sources dealing with industrial engineering methods and serves as the basis for the practical part. Practical part is divided into three sections. The first section introduces the company, in which the thesis was elaborated. The second section analyzes the current manufacturing situation of the selected product. The third section discusses the design of the proposed measures to streamline the manufacturing process of the product. At the end of this diploma thesis the project results´ benefits are summarized.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 34574
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-28


Files in this item

Files Size Format View
pešková_2014_dp.pdf 4.222Mb PDF View/Open
pešková_2014_vp.doc 130.5Kb Microsoft Word View/Open
pešková_2014_op.pdf 173.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account