Projekt nastavení materiálových toků pro výrobu komponent pro plynem izolované rozvodny VVN

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt nastavení materiálových toků pro výrobu komponent pro plynem izolované rozvodny VVN

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrušecká, Denisa
dc.contributor.author Pospíšilová, Anna
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:00Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:00Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28838
dc.description.abstract Cílem této práce je nastavení materiálových toků pro výrobu komponent pro plynem izolované rozvodny velmi vysokého napětí (GIS) ve společnosti ABB s.r.o.. Celá práce se opírá o teoretický základ zaměřený na vysvětlení a popis pojmů logistika, zásoby, plýtvání, kanban a s nimi souvisejícími pojmy. Poznatky z teoretické části jsou použity jako východiska pro analytickou část. Analytická část je rozdělena do tří částí, kde je provedena analýza společnosti, celková vstupní analýza a analýza materiálového toku. Poslední část této práce je projektová, která je rozdělena do dvou částí. První část se týká přípravy celého projektu. Druhá část představuje ideový záměr o zavedení metody kanban a navržení logistických adres. V závěru práce je celý projekt vyhodnocen.
dc.format 97 s. (134 286 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kanban cs
dc.subject štíhlá logistiky cs
dc.subject zásoba cs
dc.subject plýtvání cs
dc.subject KANBAN en
dc.subject Lean logistic en
dc.subject Inventory en
dc.subject Waste en
dc.title Projekt nastavení materiálových toků pro výrobu komponent pro plynem izolované rozvodny VVN
dc.title.alternative Project of Material Flow Setting for Production of Components for Gas-insulated High-voltage Substation
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Votava, Jakub
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated The aim of this diploma thesis is to set up material flow for the manufacturing of components for gas-insulated high-voltage substations (GIS) at ABB s.r.o. Entire work is based on a theoretical background which explains and describes the concept of logistics, inventory, waste, KANBAN and the related concepts. The theoretical part is used as basis for the analytical part. The analytical part is divided into three parts, which includes an analysis of the company, the total initial analysis and analysis of material flow. The last part of this diploma thesis is project part, which is divided into the two parts. The first part relates to the preparation of the project, the second part presents the conceptual intention of implementing KANBAN method and design of logistics addresses. In the end, the whole project is evaluated.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 34578
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
pospíšilová_2014_dp.pdf 2.281Mb PDF View/Open
pospíšilová_2014_vp.pdf 76.71Kb PDF View/Open
pospíšilová_2014_op.pdf 1.255Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account