[NEOBHÁJENO] Optimalizace meziskladu améby 1840 ve společnosti Honeywell Aerospace Olomouc

DSpace Repository

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Optimalizace meziskladu améby 1840 ve společnosti Honeywell Aerospace Olomouc

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maňas, Jiři
dc.contributor.author Složil, Ondřej
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:03Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:03Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28846
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je tvorba návrhu optimalizačních řešení pro konkrétní mezi-sklad společnosti Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. na základě analýzy tohoto mezi-skladu a srovnání plánů výroby, plánů zakázek a současného stavu. Tato diplomová práce je rozčleněna do dvou částí, kde v teoretické části je provedena lite-rární rešerše na téma logistika, skladování a zásobování s popisem metod průmyslového inženýrství, jež se touto tématikou zabývají. Druhá část práce je částí praktickou, která se zaměřuje na analýzu zmíněné společnosti se zacílením na konkrétní mezisklad. Ten je dále analyzován pomocí srovnávání plánů, metodou ABC analýzy, make or buy analýzou a také metodou mapování hodnotových toků. Na základě praktické části byly vyhotoveny návrhy akcí s cílem zlepšení současné situace meziskladu.
dc.format 101 s. (128 181)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sklad cs
dc.subject řízení zásob cs
dc.subject plánování cs
dc.subject ABC analýza cs
dc.subject make or buy analýza cs
dc.subject VSM cs
dc.subject kanban cs
dc.subject warehouse en
dc.subject inventory control en
dc.subject planning en
dc.subject ABC analysis en
dc.subject make or buy analysis en
dc.subject VSM en
dc.subject kanban en
dc.title [NEOBHÁJENO] Optimalizace meziskladu améby 1840 ve společnosti Honeywell Aerospace Olomouc
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] Optimitazion of Interim Storage of the 1840 Workplace in the Honeywell Aerospace Olomouc
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Juřičková, Eva
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to devise optimization solutions for specific inter-warehouse of the company Honeywell Aerospace Olomouc Ltd. based on the analysis of this inter-warehouse and comparison of production plans, procurement plans and current status. This thesis is divided into two parts, where the theoretical part is a literature review on lo-gistics, warehousing and supply with description of industrial engineering methods that deal with these topics. The second part is a practical part which focuses on the analysis of the company and targets the specific inter-warehouse. This inter-warehouse is further ana-lysed with the help of plans comparison, ABC analysis, make or buy analysis and value stream mapping. Based on the practical part were drawn up proposals for action to improve the current situation of intermediate storage.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 34587
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2014-05-02
local.subject skladové hospodářství cs
local.subject warehouse management en


Files in this item

Files Size Format View
složil_2014_dp.pdf 4.684Mb PDF View/Open
složil_2014_vp.doc 130Kb Microsoft Word View/Open
složil_2014_op.pdf 79.74Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account