Projekt zefektivnění vybraných pracovišť ve společnosti WOCO STV, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zefektivnění vybraných pracovišť ve společnosti WOCO STV, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juřičková, Eva
dc.contributor.author Válková, Jana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:08Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:08Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28855
dc.description.abstract Tato práce pojednává o zefektivnění vybraných pracovišť ve společnosti Woco STV, s.r.o., které je zapotřebí vybalancovat, tak aby se dosáhlo efektivnější a rychlejší práce a došlo ke snížení nákladů u vybrané společnosti. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V první části je teoreticky zpracována problematika týkající se průmyslového inženýrství a štíhlé výroby. Druhá část obsahuje popis vyráběných výrobků i jednotlivých pracovišť a dále pak výrobu čtyř výrobků, kde je popsán stav po vybalancování veškerých operací a dále pak jsou zde podle plánu zakázek navrhnuty efektivní varianty jejich zpracování. Závěr shrnuje veškerá fakta, která byla provedena a efektivní rozložení pracovníků na lince u každé varianty výrobku.
dc.format 98 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zefektivnění cs
dc.subject vybalancování cs
dc.subject pracoviště cs
dc.subject MOST cs
dc.subject effectiveness en
dc.subject balancing en
dc.subject workplace en
dc.subject MOST en
dc.title Projekt zefektivnění vybraných pracovišť ve společnosti WOCO STV, s.r.o.
dc.title.alternative Project of Streamlining Selected Workplaces in the Company WOCO STV, s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hajdík, Miroslav
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated This thesis discusses the effectiveness of selected sites at Woco STV, s.r.o., which is needed to balance, so as to achieve a more efficient and faster work and to reduce the cost for the selected company. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The first part is theoretical elaboration of issues related to industrial engineering and lean manufacturing. The second part contains a description of the products manufactured and individual workplaces and in the production of four products, which describes the state after balancing all transactions and then there are contracts designed to plan efficient variants of their processing. The conclusion summarizes all the facts that have been implemented and effective distribution of workers on the line with every product variants.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 34603
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
válková_2014_dp.pdf 2.287Mb PDF View/Open
válková_2014_vp.pdf 77.23Kb PDF View/Open
válková_2014_op.doc 209Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account