Projekt zavedení metody 5S a návrh layoutu nového pracoviště ve společnosti ABO Valve s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zavedení metody 5S a návrh layoutu nového pracoviště ve společnosti ABO Valve s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rajnoha, Rastislav
dc.contributor.author Vávrová, Michaela
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:09Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:09Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28857
dc.description.abstract Tématem této diplomové práce je zavedení vybrané metody průmyslového inženýrství 5S a navrhnutí vhodného layoutu nové výrobní haly ve společnosti ABO Valve s.r.o. Tato práce má tři hlavní části. V první teoretické části je popsáno průmyslové inženýrství, metoda 5S a její jednotlivé části, a také možnosti uspořádání výroby při sestavování layoutu. Tato část je východiskem pro analytickou a projektovou část. Praktická část je rozdělena na část analytickou a projektovou. V analytické části je představena společnost a zanalyzován současný stav ve společnosti z hlediska průmyslového inženýra. V projektové části jsou navrženy řešení layoutů nové výrobní haly včetně popisu výhod a nevýhod. Dále je zde popsána implementace metody 5S na pracovišti. V závěru této části je provedeno zhodnocení situace a uvedeny další návrhy.
dc.format 94 s. (102 984)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject metoda 5S cs
dc.subject layout cs
dc.subject předmětné a technologické uspořádání cs
dc.subject vrstvy odporu vůči změnám cs
dc.subject Kaizen cs
dc.subject TPM cs
dc.subject MOST cs
dc.subject 5s method en
dc.subject layout en
dc.subject subject and technological arrangement en
dc.subject layers of resistance to changes en
dc.subject Kaizen en
dc.subject TPM en
dc.subject MOST en
dc.title Projekt zavedení metody 5S a návrh layoutu nového pracoviště ve společnosti ABO Valve s.r.o.
dc.title.alternative Project Implementation of Method 5S and Proposal of Layout of new Workplace in Company Abo Valve s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Študent, Miroslav
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated The topic of my diploma thesis isconcerned with the implementation of the Industrial engineering selected method 5S and proposal of layout of new production hall in company Abo Valve Ltd. This thesis is divided into three main parts. In first theoretical part is described an Industrial engineering, 5S method and its individual parts and also possibilities of production organization when compiling the layout. This part is used like basis for the analysis and project part. Practical part is divided on analysis and project part. In analysis part is introduced the company and analyzed the current state of the company in view of industrial engineer. In project part are proposed solutions of layouts of new production hall, including a description of the advantages and disadvantages. Also here is described implementation of method 5S on workplace. At the end of this section is an evaluation of the situation and for stated other suggestions.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 34605
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
vávrová_2014_dp.pdf 3.375Mb PDF View/Open
vávrová_2014_vp.doc 130Kb Microsoft Word View/Open
vávrová_2014_op.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account