Vybalancování linek pro vybrané pohony ve společnosti XY

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vybalancování linek pro vybrané pohony ve společnosti XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pivodová, Pavlína
dc.contributor.author Záhorovská, Petra
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:10Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:10Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28859
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na vybalancování linek pro vybrané pohony ve společnosti XY. Obsahem teoretické části je popis pojmů průmyslového inženýrství, štíhlé výroby, balancování linek a ergonomie práce. Tyto poznatky jsou dále využity v následujících částech zpracované práce. Analytická část je věnována představení společnosti, popisu obecných východisek, analýze současného stavu včetně jejího vyhodnocení a návrhu na zlepšení. Projektová část zahrnuje realizaci konkrétních návrhů pro zlepšení současného stavu.
dc.format 88 s. (118 732 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Produktivita cs
dc.subject layout cs
dc.subject materiálový tok cs
dc.subject plýtvání cs
dc.subject výrobní takt cs
dc.subject vybalancování linky cs
dc.subject ergonomie cs
dc.subject Productivity en
dc.subject layout en
dc.subject material flow en
dc.subject waste en
dc.subject production cycle en
dc.subject line balancing en
dc.subject ergonomics en
dc.title Vybalancování linek pro vybrané pohony ve společnosti XY
dc.title.alternative Balancing Lines for the Selected Drives in the Company XY
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Brtník, Milan
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on balancing lines for the selected drives in the company XY. The theoretical part is a description of the concepts of industrial engineering, lean manufacturing, line balancing and ergonomics. These findings are further used in the following sections of this work processed. The analytical part is devoted to the presentation of the company, a description of the general starting points, including analysis of the current state of evaluation and suggestions for improvement. The project includes the implementation of specific proposals to improve the current situation.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 34607
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
záhorovská_2014_dp.pdf 4.919Mb PDF View/Open
záhorovská_2014_vp.doc 94.5Kb Microsoft Word View/Open
záhorovská_2014_op.pdf 985.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account