Program rozvoje města Bzenec

DSpace Repository

Language: English čeština 

Program rozvoje města Bzenec

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří
dc.contributor.author Janíčková, Dana
dc.date.accessioned 2010-07-14T16:44:36Z
dc.date.available 2010-07-14T16:44:36Z
dc.date.issued 2007-01-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2887
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce je zpracovat program rozvoje města Bzenec. Program rozvoje by měl poskytnout ucelený pohled na město, na jeho historii, současnost i budoucnost. Pro-gram rozvoje pomůže odhalit problémy města, ale také možnosti jeho rozvoje. V teoretické části bakalářské práce jsou uvedeny základní pojmy, způsob zkoumání pro-středí a získávání informací. Analytická část poskytne informace o socioekonomickém prostředí města, následně je zpracována SWOT analýza. Na základě SWOT analýzy jsou zpracovány jednotlivé strategické cíle rozvoje, návrh opatření a katalog projektů. cs
dc.format 114 s., 4 s. příloh cs
dc.format.extent 2606181 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Program rozvoje města cs
dc.subject socioekonomická analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategické cíle cs
dc.subject návrh opatření cs
dc.subject katalog projektů cs
dc.subject Development programme of the town en
dc.subject socioeconomic analyse en
dc.subject SWOT analyse en
dc.subject strategic aims en
dc.subject draft of mesures en
dc.subject catalogue of the projects en
dc.title Program rozvoje města Bzenec cs
dc.title.alternative Development programme of the town Bzenec en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Novosák, Jiří
dc.date.accepted 2007-01-30
dc.description.abstract-translated The aim of my Bachelor thesis is to compile The development programme of the town Bzenec. The development programme should afford a owerview of the town, of town's history, present and future. The development programme can discover the town problems, but also the possibility of the town development. The theoretical part of my Bachelor thesis clears up some of the basis theoretical concepts, way of the researching environment and the way of the getting the information. The analy-tical part of the Bachelor thesis offers the information on the socioeconomic environment of the town. Aftewards the SWOT analyse is compiled. The strategic aims of the develop-ment, the draft of measures and the catalogue of the projects are compiled on the basis of the SWOT analyse. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 4642
dc.date.assigned 2006-10-20
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
janíčková_2007_bp.pdfBlocked 2.485Mb PDF View/Open
janíčková_2007_vp.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open
janíčková_2007_op.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account