Projekt návrhu expedičního skladu a balírny ve firmě Česká zbrojovka a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt návrhu expedičního skladu a balírny ve firmě Česká zbrojovka a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juřičková, Eva
dc.contributor.author Jánoš, Roman
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:21Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:21Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28882
dc.description.abstract Teoretická část diplomové práce se zaměřuje na objasnění základní terminologie spojené s řízením projektů. Dále jsou rozebrány poznatky z oblasti nástrojů a metod využitelných při realizaci stavebních projektů. Na tuto problematiku plynule navazuje objasnění základních způsobů skladování zboží. V úvodu praktické části je čtenář seznámen se zkoumanou organizací, kde je taktéž provedena i situační analýza prostor skladu a balírny. Na základě výsledků situační analýzy je vyhotoven nový plán skladu a prostor balírny s přihlédnutím k požadavkům a omezením, které byly definovány vedením firmy Česká zbrojovka a. s. V závěru je nový projekt zhodnocen z hlediska délky realizace, nákladů, způsobu provedení a rizik.
dc.format 107 s. (167 163 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Projekt cs
dc.subject náklady cs
dc.subject specifikace cs
dc.subject čas cs
dc.subject riziko cs
dc.subject balírna cs
dc.subject sklad cs
dc.subject FMEA cs
dc.subject Project en
dc.subject Costs en
dc.subject Specification en
dc.subject Timing en
dc.subject Risk en
dc.subject Packaging Department en
dc.subject Store en
dc.subject FMEA en
dc.title Projekt návrhu expedičního skladu a balírny ve firmě Česká zbrojovka a.s.
dc.title.alternative The Project of Design of Dispatch Warehouse and Packaging Department in the Česká zbrojovka a.s.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Rosman, Pavel
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated The Teoretical Part of Theses Is Focused on Clarifying the Basic Terminology Connected with the Project Management. Further, There Is Explained a Knowledge of Methods, Which Can Be Used in a Building Projects Realization. This Issue Is Smoothly Connected in a Clarifying of the Main Ways of the Goods Storing. In the Practical Part Introduction, Reader Meets the Investigated Organization, Where is Also Made a Situational Analysis of the Storage and the Areas of Packaging Department. Basic on the Results of Situation Analysis, There Is Created the New Appearance Plan of the Storage and Packaging Department According to Requirements and Limitations, Which Were Defined by the Management of the Company Česká zbrojovka a. s. At the End, There is Made a Project Evaluation in Timing, Costs, the Way of Realization and Risks.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 34645
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
jánoš_2014_dp.pdf 16.02Mb PDF View/Open
jánoš_2014_vp.pdf 76.40Kb PDF View/Open
jánoš_2014_op.doc 51.02Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account