Implementace vybraných metod průmyslového inženýrství ve firmě Haberkorn Ulmer s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Implementace vybraných metod průmyslového inženýrství ve firmě Haberkorn Ulmer s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chromjaková, Felicita
dc.contributor.author Kašingová, Veronika
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:22Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:22Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28883
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na implementaci vybraných metod průmyslového inţenýrství ve firmě Haberkorn Ulmer s.r.o. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je věnována teoretickým poznatkům týkajících se průmyslového inţenýrství a charakteristice metod, které budou dále pouţity v praktické části. Druhá část obsahuje charakteristiku firmy a ana-lýzu současného stavu na pracovištích. Na základě výsledků analýzy byl vytvořen projekt zaměřený na zavedení metody 5S a vizualizaci s návrhem na zavedení standardizace a zlepšovacích návrhů.
dc.format 85 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject průmyslové inţenýrství cs
dc.subject plýtvání cs
dc.subject metoda 5S cs
dc.subject vizualizace cs
dc.subject standardizace cs
dc.subject zlepšovací návrhy cs
dc.subject Industrial Engineering en
dc.subject Waste en
dc.subject 5S Method en
dc.subject Visualization en
dc.subject Standardization en
dc.subject Im-provement Proposals en
dc.title Implementace vybraných metod průmyslového inženýrství ve firmě Haberkorn Ulmer s.r.o.
dc.title.alternative Implementation of Selected Methods of Industrial Engineering in Haberkorn Ulmer Ltd. Company
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Opletalová, Michaela
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated The Master thesis is focused on implementation of selected methods of industrial engineer-ing in Haberkorn Ulmer Ltd. Company. The work is divided in two main parts. The first part is devoted to theoretical knowledge related to issue of industrial engineering and to characteristics of methods which will be used in a practical part. The second part contains characteristics of the company and analysis of current condition of the workplaces. The project is formulated based on the results of the analysis and it is focused on implementa-tion 5S method and visualization with a proposal to introduce standardization and im-provement proposals.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 34646
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
kašingová_2014_dp.pdf 1.848Mb PDF View/Open
kašingová_2014_vp.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open
kašingová_2014_op.doc 130Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account