Metoda JIT v automatizovaně řízeném podniku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Metoda JIT v automatizovaně řízeném podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rajnoha, Rastislav
dc.contributor.author Krajčí, Daniel
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:23Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:23Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28887
dc.description.abstract Diplomová práca sa zameriava na popis systému JIT a jej prínos pre spoločnosti v spojení s automatizáciou a autonómiou týchto systémov. Primárnym cieľom práce je analyzovať a opísať súčasný stav automatizácie v spoločnosti XY a navrhnúť riešenia pre zlepšenie logistického procesu. Teoretická časť je koncipovaná ako literárna rešerš odbornej literatúry ktorá popisuje poznatky z oblasti JIT a automatizácie. Analytická časť práce je zameraná na popis súčasného stavu v spoločnosti XY s návrhom na jej zlepšenie a slúži ako podklad ku východiskám projektovej časti. Projektová časť je zameraná na aplikáciu metód na zvýšenie automatizácie v automobilovom priemysle s možnosťou jeho ďalšieho kontinuálneho zlepšovania
dc.format 93
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Just- in Time cs
dc.subject MTM analýza cs
dc.subject Kanban cs
dc.subject AGV systémy cs
dc.subject AS/SR systémy cs
dc.subject MRP cs
dc.subject ABC analýza cs
dc.subject JIT II cs
dc.subject Just in time en
dc.subject MTM analysis en
dc.subject Kanban en
dc.subject AGV systems en
dc.subject AS/SR systems en
dc.subject MRP en
dc.subject ABC analysis en
dc.subject JIT II en
dc.title Metoda JIT v automatizovaně řízeném podniku
dc.title.alternative Just - in - Time Method Focused on Auto-routed Company XY
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Melišík, Martin
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the description of the JIT system and its contribution to the company in conjunction with automation and autonomy of these systems. The main goal of the thesis is to analyze and describe the current situation of the automation in the company XY and to suggest solutions to improve the logistic process. The theoretical part explores literally sauces of JIT and automatic topics. The analytical part is focused on the descrip-tion of the current situation in the company XY and with its improvement plan form the basis for the project part. The project part is focused on the application of the methods for increasing the automation in the car industry with its further improving possibility.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 34650
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
krajčí_2014_dp.pdf 3.391Mb PDF View/Open
krajčí_2014_vp.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open
krajčí_2014_op.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account