Projekt inovace informačního systému při využití Document Management System ve společnosti SLOVÁCKÉ STROJÍRNY a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt inovace informačního systému při využití Document Management System ve společnosti SLOVÁCKÉ STROJÍRNY a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tuček, David
dc.contributor.author Mahdalíček, Jiří
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:24Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:24Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28890
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je navržení projektu inovace informačního systému při využití systému pro řízení oběhu dokumentů. V první částí této práce jsou zpracovány teoretické poznatky z oblasti podnikové informatiky a systémů pro řízení oběhu dokumentů, včetně popisu analytických metod použitých v praktické části. Dále je provedena analýza informačního systému společnosti Slovácké strojírny, a.s. Cílem analýzy je posouzení efektivnosti zpracování podnikové dokumentace ve vztahu k informačnímu systému. V projektové části jsou zpracovány předpoklady pro implementaci Document management system v analyzované firmě. Poslední část práce je zaměřena studii proveditelnosti, jsou vyhodnocena rizika, přínosy a realizovatelnost projektu.
dc.format 89 s. (102 003 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dokument cs
dc.subject informační systém cs
dc.subject pracovní postup cs
dc.subject proces cs
dc.subject document en
dc.subject information system en
dc.subject workflow en
dc.subject process en
dc.title Projekt inovace informačního systému při využití Document Management System ve společnosti SLOVÁCKÉ STROJÍRNY a.s.
dc.title.alternative Innovation Project of the Information System Using a Document Management System for the Company SLOVACKE STROJIRNY a.s.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrušecká, Denisa
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to propose a innovation project for information system using the document management system. The first part of this thesis contains theoretical knowledge in the field of business informatics and systems for controlling the circulation of documents, including a description of the analytical methods used in the practical part. Next is analysis of information system used by Slovácké Strojírny, a.s..The aim of the analysis is to assess the effectiveness of documentation processing in relation to the information system. In the project part are described prerequisites for implementing Document management system in the analyzed company. The last part is focused on feasibility study, evaluation of risks and benefits of the project.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 34653
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
mahdalíček_2014_dp.pdf 3.087Mb PDF View/Open
mahdalíček_2014_vp.doc 130Kb Microsoft Word View/Open
mahdalíček_2014_op.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account