Projekt uplatnění metod průmyslového inženýrství na Krajském úřadě Zlínského kraje

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt uplatnění metod průmyslového inženýrství na Krajském úřadě Zlínského kraje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Briš, Petr
dc.contributor.author Přikrylová, Michaela
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:26Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:26Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28894
dc.description.abstract Diplomová práce je specializována na projekt uplatnění vybraných metod průmyslového inženýrství v organizaci poskytující veřejné služby. Cílem je racionalizace a zefektivnění stávajících pracovních postupů a zavedených procesů za předpokladu využití metod PI, zejména prvků týmové práce a štíhlé administrativy na Krajském úřadě Zlínského kraje. Práce je strukturována do tří částí. První část je věnována teoretickým poznatkům. Druhá část je zaměřena na prozkoumání a analýzu současného stavu v organizaci. Projektová část vychází z teoretických a analytických poznatků a orientuje se na optimalizaci zjištěných nedostatků ve vazbě na využití nejvhodnějších metod PI v dané oblasti. Výstupem projek-tové části jsou doporučující opatření vedoucí k zefektivnění současného stavu, která jsou v závěru práce vyhodnocena s ohledem na jejich přínos.
dc.format 108 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject průmyslové inženýrství cs
dc.subject štíhlá administrativa cs
dc.subject metoda 5S cs
dc.subject KAIZEN cs
dc.subject týmová práce cs
dc.subject workshop cs
dc.subject procesní řízení cs
dc.subject Industrial Engineering en
dc.subject Lean Administration en
dc.subject Method 5S en
dc.subject KAIZEN en
dc.subject Teamwork en
dc.subject Workshop en
dc.subject Process Management en
dc.title Projekt uplatnění metod průmyslového inženýrství na Krajském úřadě Zlínského kraje
dc.title.alternative The Project of Application Methods of Industrial Engineering at the Regional Office of the Zlin Region
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Němec, Dobroslav
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on a project of an application selected methods of industrial enginee-ring in an organization providing public service. The aim of the thesis is rationalization and efficiency improvement of operating procedures and established processes with employing PI methods, especially team work and lean administration at Zlin Regional Office. The thesis is structured into three sections. The first part deals with theoretical knowledge. The second part is focused on an examination and an analysis of the present situation in the organization. The project part of the work proceeds from theoretical and analytical know-ledge, and it concentrates on an optimization of ascertained deficiencies in continuity of the application of the most convenient PI methods in the given area. As the result of the project part are recommended arrangements that will lead to increase in efficiency of the present state which are in the conclusion evaluated with respect to their contribution.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 34659
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
přikrylová_2014_dp.pdf 2.395Mb PDF View/Open
přikrylová_2014_vp.doc 130Kb Microsoft Word View/Open
přikrylová_2014_op.doc 128Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account