Obchodování s emisemi oxidu uhličitého

DSpace Repository

Language: English čeština 

Obchodování s emisemi oxidu uhličitého

Show simple item record

dc.contributor.advisor Koutný, Marek
dc.contributor.author Dvořáková, Jarmila
dc.date.accessioned 2010-07-14T16:45:07Z
dc.date.available 2010-07-14T16:45:07Z
dc.date.issued 2007-09-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2889
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou emisí oxidu uhličitého a jejich obchodováním. Obsahuje základní vymezení pojmu oxid uhličitý, skleníkový efekt, emise a princip způsobu obchodování s nimi a též souhrn zákonů s nimi souvisejících. Součástí práce je také naznačení časového průběhu koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře, důvody jejího zvyšování, možnosti snižování a odsraňování CO2 z atmosféry. cs
dc.format 32 s., 8 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 437118 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject oxid uhličitý cs
dc.subject emise cs
dc.subject koncentrace CO2 cs
dc.subject skleníkový plyn cs
dc.subject obchodování s emisemi cs
dc.subject povolenky cs
dc.subject carbon dioxide en
dc.subject emissions en
dc.subject concentration of CO2 en
dc.subject green-house gass en
dc.subject emission trading en
dc.subject permits en
dc.title Obchodování s emisemi oxidu uhličitého cs
dc.title.alternative Emission trading of carbon dioxide en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Růžička, Jan
dc.date.accepted 2007-09-13
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with the emission trading of carbon dioxide. My work contains a basic definition of carbon dioxide, green-house effect, emissions and principle of the method of the trading with them and summary of acts which are with them in relation. A part of this work includes also a time process indication of the concentration of carbon dioxide in the atmosphere, reasons of the raising of one, possibilities of the reduction and removal CO2 from atmosphere. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/140 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 2853
dc.date.assigned 2007-02-05
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
dvořáková_2007_bp.pdf 426.8Kb PDF View/Open
dvořáková_2007_vp.doc 33Kb Microsoft Word View/Open
dvořáková_2007_op.doc 40Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account