Návrh zdokonalení systému financování firmy Teplo Zlín a.s. v letech 2002 - 2005

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh zdokonalení systému financování firmy Teplo Zlín a.s. v letech 2002 - 2005

Show simple item record

dc.contributor.advisor Strnadová, Vlasta
dc.contributor.author Vaculíková, Veronika
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:17:13Z
dc.date.available 2010-07-13T11:17:13Z
dc.date.issued 2005-12-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/288
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je "Návrh zdokonalení systému financování firmy Teplo Zlín, a.s. v letech 2002-2005". Cílem této práce je posoudit finanční zdraví společnosti. Pokusím se pomocí ukazatelů finanční analýzy a rozborem účetních výkazů zjistit, v jaké situaci se společnost nachází. V závěru navrhnu možná řešení ke zlepšení finančního zdraví společnosti. cs
dc.format 72 s., 33 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1666998 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject finanční zdraví společnosti cs
dc.subject ukazatelé finanční analýzy cs
dc.subject rozbor účetních výkazů cs
dc.subject a financial health of company en
dc.subject the indicators of the financial analysis en
dc.subject the state report items en
dc.title Návrh zdokonalení systému financování firmy Teplo Zlín a.s. v letech 2002 - 2005 cs
dc.title.alternative Improvement of financing of Teplo Zlin, Inc. between 2002-2005 en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2006-01-24
dc.description.abstract-translated The subjekt of my bachelor thesis is "Improvement of financing of Teplo Zlin, Inc. between 2002-2005". The goal of this paper work is to analyze a financial health of company. I'll try to analyze the situation of company with the indicators of the financial analysis and analyze of the state report items. In the last part I'll try to propose the solution for improvement of financial health. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2506
dc.date.assigned 2005-10-07
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
vaculíková_2006_bp.pdfBlocked 1.589Mb PDF View/Open
vaculíková_2006_vp.pdf 206.0Kb PDF View/Open
vaculíková_2006_op.pdf 277.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account