Konstrukce vstřikovací formy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Konstrukce vstřikovací formy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šanda, Štěpán
dc.contributor.author Kyas, Kamil
dc.date.accessioned 2010-07-14T16:45:22Z
dc.date.available 2010-07-14T16:45:22Z
dc.date.issued 2007-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2890
dc.description.abstract Tato práce se zabývá konstrukcí vstřikovací formy pro výrobu plastového dílu, kterým je kotvící hmoždinka pro zateplovací systémy. V teoretické části byla popsána problematika vstřikování, kde byly zmíněny základní typy vstřikovacích strojů, problematika konstrukce vstřikovacích forem a vstřikovaných výrobků. V praktické části byl vymodelován zadaný výrobek a navržena vstřikovací forma. Při návrhu a konstrukci bylo využito programu Catia V5R15 a normálií firmy Hasco. Návrh byl zhodnocen tokovými analýzami v programu Moldflow Plastics Insight 6.0. Pro navrženou vstřikovací formu byl zvolen vhodný vstřikovací stroj. cs
dc.format 62 s., 3s. příloh cs
dc.format.extent 1371499 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Vstřikování cs
dc.subject Vstřikovací forma cs
dc.subject Polymer cs
dc.subject Injection en
dc.subject Injection mould en
dc.subject Polymer en
dc.title Konstrukce vstřikovací formy cs
dc.title.alternative Design of injection mould en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Staněk, Michal
dc.date.accepted 2007-06-19
dc.description.abstract-translated This project has been intended to design of injection mould for production a plastic part which is a wall plug for termal techniques. The problem of injection has been described in the theoretical part of the project. There have been refered to main types of injection machines, problems of design injection moulds and products of injection moulded. The product and injection mould have been designed in the practical part. The Catia V5R15 and the standarts from Hasco company have been used for the design of the mould. Suggestion has been evaluated by flow analysis in the Moldflow Plastics Insight 6.0. programme. The right injection machine has been selected for the injection mould. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/146 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 5287
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kyas_2007_bp.pdfBlocked 1.307Mb PDF View/Open
kyas_2007_vp.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open
kyas_2007_op.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account