[NEOBHÁJENO] Nebezpečné pronásledování-stalking

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Nebezpečné pronásledování-stalking

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mauer, Pavel
dc.contributor.author Sedláček, Karel
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:37Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:37Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28929
dc.description.abstract Moje bakalářská práce na téma nebezpečné pronásledování se zabývá společensky relativně novým a nebezpečným projevem chování. Je definováno jako úmyslné, zlovolné pronásle-dování a obtěžování jiné osoby, které se tím snižuje kvalita života a její bezpečnost. Od platnosti nového trestního zákoníku dne 1. 1. 2010, je nebezpečné pronásledování jako trestný čin, postižitelný i v České republice. Práce má dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické jsou uvedeny základní pojmy, druhy stalkingu, jeho rozpoznání a právní úprava s ním spojená. V praktické části pak pří-padové studie s konkrétních případů s praxe a praktické výstupy z těchto případů. Dále pak statistické údaje o stalkingu od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013 v rámci České republiky, Zlín-ského kraje a okresu Uherské Hradiště.
dc.format 58 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nebezpečné pronásledování cs
dc.subject oběť cs
dc.subject stalker cs
dc.subject trestný čin cs
dc.subject danger persecution en
dc.subject stalking victim en
dc.subject stalker en
dc.subject criminal offence en
dc.title [NEOBHÁJENO] Nebezpečné pronásledování-stalking
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] Dangerous Threats-Stalking
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Trojan, Jakub
dc.date.accepted 2014-06-06
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis topic is about dangerous stalking that deals with socially relatively new and dangerous behaviors. It is defined as an intentional, malicious pursuing and harassment of another person, whose quality of life and safety is compromised. From the validity of the new Code of Law on the 1st Jan. 2010 stalking is a criminal offense, punishable in the Czech Republic as well. The work has two parts: theoretical and practical. In the theoretical part, it describes basic concepts, types of stalking, and the identification and legislation associated with it. The practical part provides case studies from specific cases and practical outcomes resulting from these cases. Furthermore, it includes statistics on stalking from 1st Oct. 2013 to 31st Dec. 2013 in the Czech Republic, Zlin region and district of Uherske Hradiste.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 34718
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2014-04-30
local.subject trestné činy cs
local.subject crimes en


Files in this item

Files Size Format View
sedláček_2014_dp.pdf 1.741Mb PDF View/Open
sedláček_2014_vp.pdf 185.0Kb PDF View/Open
sedláček_2014_op.pdf 167.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account