Analýza rizik turistických zájezdů vybrané turistické destinace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza rizik turistických zájezdů vybrané turistické destinace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomaštík, Marek
dc.contributor.author Vlk, Pavel
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:38Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:38Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28930
dc.description.abstract Tato bakalářská práce hodnotí rizika, která hrozí běžnému českému turistovi, který se roz-hodne využít nabídky našich cestovních kanceláří a stráví dovolenou v Egyptě. Egypt nyní prochází složitým vnitropolitickým vývojem. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny základní bezpečnostní pojmy a popsán vztah bezpečnosti a cestovního ruchu. V praktické části je představena destinace Egypt v obecné rovině a poté jsou analyzována možná rizika v této zemi. V závěru praktické části je pomocí dotazníku provedena analýza bezpečnosti Egypta jako turistické destinace, jak tuto bezpečnost vnímají cestovní kanceláře a jak jsou připraveny reagovat na zhoršení bez-pečnostní situace v Egyptě.
dc.format 68 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject Egypt cs
dc.subject riziko cs
dc.subject destinace cs
dc.subject security en
dc.subject travel industry en
dc.subject Egypt en
dc.subject risk en
dc.subject destination en
dc.title Analýza rizik turistických zájezdů vybrané turistické destinace
dc.title.alternative Package Tours Risk Analysis of Selected Tourist Destination
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Konečný, Jiří
dc.date.accepted 2014-06-06
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis evaluates the risks that can be potential for a common Czech tourist who decides to go on a package holiday to Egypt. Egypt is now going through difficult internal political developments. This thesis is divided into two parts- theoretical and practi-cal. The theoretical part explains elementary security terms and defines the relation between security and travel industry. The practical part introduces Egypt as a tourist destination in general and then analyses the potential risks in this country. The conclusion of the practical part analyses Egypt in terms of the security as a tourist destination, it also deals with travel agencies and their awareness of the security and their possible reaction if the safety situation in Egypt worsens. This analysis was done by means of a questionnaire.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 34719
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-05


Files in this item

Files Size Format View
vlk_2014_dp.pdf 2.378Mb PDF View/Open
vlk_2014_vp.pdf 90.89Kb PDF View/Open
vlk_2014_op.pdf 119.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account